Послуги з аналізу питної та стічної води

№ з/п Найменування послуг Одиницявиміру Вартість(з ПДВ), грн
1. Повний аналізпитноїводи
Для населення 1 проба 836,44
для підприємств та підприємців 1 проба 1053,71
2. Хімічний аналіз питної води :
Для населення 1 проба 668,62
для підприємств та підприємців 1 проба 841,90
3. Мікробіологічний аналіз питної води :
Для населення 1 проба 175,42
для підприємств та підприємців 1 проба 219,41
4. Повний аналізстічноїводи:
для населення 1 проба 1294,21
для підприємств та підприємців 1 проба 1504,03
Виконання лабораторних досліджень якості наданого зразка води згідно заяв громадян
5. Найменування показників проведення лабораторних досліджень (аналізу) Вартість проведення одного аналізу по показнику згідно затвердженої калькуляції, грн.. з ПДВ

Амоній

Нітрити

Нітрати

Перманганатна окислюваність

Сухий залишок

Молібден

Поліфосфати

Сульфати

Хлориди

Залізо

pH

Запах,смак та присмак

Каламутність

Забарвленість

Миш’як

Марганець

Цинк

Мідь

Загальна жорсткість

Фториди

Алюміній

Свинець

Залишковий хлор вільний

Загальне мікробне число

Загальні коліформи та E.coli

Ентерококи

19,80

14,48

38,15

35,92

23,96

8,44

67,33

82,19

19,19

8,44

27,58

1,40

14,88

91,63

8,44

8,44

8,44

8,44

23,41

92,71

8,44

8,44

5,80

40,68

91,45

58,22