Показники діяльності КП «Міськводоканал" СМР за  2014 рік
 
1. Підйом води
19923,7 т.куб.м
2. Витрати та втрати води 26,9 %
 3. Подано води в мережу 19740,4 т.куб.м
 4. Реалізація води всього 14434,9 т. куб.м
5. Пропуск стоків через очисні споруди 14217,0 т.куб.м
6. Реалізація стоків, всього  13598,4 т.куб.м
 7. % витоків 26,9 %
 8. Доходи від реалізації води (без ПДВ), всього 35515,0 т.грн.
9. Доходи від реалізації стоків (без ПДВ), всього 31489,0 т.грн. 
10. Інші доходи підприємства 34792,0 т.грн.
11. Собівартість послуг водопостачання, всього
47857,0 т.грн.
матеріальні витрати  21941,0 т.грн.
витрати на оплату праці 10716,0 т.грн.
внески на соц.заходи 3987 т.грн.
амортвідрахування 4192 т.грн.
інші витрати 7021 т.грн.
12. Собівартість послуг водовідведення, всього 39333 т.грн.
матеріальні витрати 16807 т.грн.
витрати на оплату праці 11417 т.грн.
внески на соц.заходи 4277 т.грн.
амортвідрахування 4461 т.грн.
інші витрати 2371 т.грн.
13. Інші витрати підприємства 9428 т.грн.
14. Результат діяльності: прибуток (+), збиток (-)  + 5178 т.грн.
15. Середньооблікова чисельність 650 чол.

 

Показники діяльності підприємства за 2015 рік

Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2014 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2014 роком

№ п/п Назва показників Од.вим. Факт 2014р. План     2015р. Факт     2015р. 2015р. до 2014р.,% Факт 2015р. до плану,%
1. 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 19923,7 20000,0 18471,4 92,7 92,4
2. Витрати та втрати води % 26,9 28,827 32,4 120,4 112,2
3. Подано води в мережу -"- 19740,4 19804,6 18304,6 92,7 92,4
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 14434,9 13699,3 12380,4 85,8 90,4
5. населення -"- 12307,3 7740,0 6917,8 56,2 89,4
6. бюджетні установи -"- 1085,4 800,0 749,5 69,1 93,7
7. інші споживачі -"- 1042,2 5159,3 4713,1 452,2 91,4
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 14217 14500,0 12444,0 87,5 85,8
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 13598,4 12899,6 11776,9 86,6 91,3
10. населення -"- 10943,3 10304,6 9419,3 86,1 91,4
11. бюджетні установи -"- 1049,3 795,0 781,5 74,5 98,3
12. інші споживачі -"- 1605,8 1800,0 1576,1 98,2 87,6
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 35515,0 52700,0 41162,0 115,9 78,1
14. населення -"- 27339,0 29760,3 24309,0 88,9 81,7
15. бюджетні організації -"- 3723,0 3076,0 2456,0 66,0 79,8
16. інші споживачі -"- 4453,0 19863,7 14397,0 323,3 72,5
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 31489,0 40340,0 35482,0 112,7 88,0
18. населення -"- 21442,0 32222,5 28313,0 132,0 87,9
19. бюджетні організації -"- 3554,0 2486,0 2367,0 66,6 95,2
20. інші споживачі -"- 6493,0 5631,5 4802,0 74,0 85,3
21. Інші доходи підприємства -"- 34792,0 12035,0 47200,0 135,7 392,2
      
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 47875,0 47740,0 58346,0 121,9 122,2
  матеріальні витрати   21941,0 23000,0 27103,0 123,5 117,8
  витрати на оплату праці -"- 10716,0 11093,5 12577,0 117,4 113,4
  внески на соц.заходи -"- 3987,0 4193,0 4608,0 115,6 109,9
  амортвідрахування -"- 4192,0 4050,0 4278,0 102,1 105,6
  інші витрати -"- 7021,0 5403,5 9780,0 139,3 181,0
 
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 39333,0 43893,0 48512,0 123,3 110,5
  матеріальні витрати -"- 16807,0 20020,0 21897,0 130,3 109,4
  витрати на оплату праці -"- 11417,0 12386,5 13413,0 117,5 108,3
  внески на соц.заходи -"- 4277,0 4682,0 4978,0 116,4 106,3
  амортвідрахування -"- 4461,0 4500,0 4604,0 103,2 102,3
  інші витрати -"- 2371,0 2104,5 3620,0 152,7 172,0
  Інші витрати підприємства   9428,0 13440,0 21435,0 227,4 159,5