Звіт директора комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради Сагача А.Г за 2014 рік

1Загальна інформація про підприємство

       Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради розпочало роботу в 1984 році. Підприємство є комунальним унітарним і засновано на комунальній власності територіальної громади міста Суми. Майно                              КП «Міськводоканал» Сумської міської ради належить підприємству на підставі господарського віддання. Підприємство володіє і користується закріпленим за ним майном на свій розсуд та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством.

         2.  Функції підприємства

          Основною метою та предметом діяльності КП «Міськводоканал» Сумської міської ради є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення водою, здійснення відведення та очистки стічних вод.

            Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел на шести водозаборах міста.

          Станом на 01.01.2015 на балансі та обслуговуванні КП «Міськводоканал» Сумської міської ради знаходиться 75 одиниць артезіанських свердловин, з них: 

51 - робоча, 4 – незадіяні та наглядові, 20 - потребують ремонту, геофізичного обстеження, тампонажу. Аналіз стану свердловин  на водозаборах КП «Міськводоканал» СМР  показує, що 69 свердловин мають термін експлуатації більше 20-ти років, 3 свердловини  - від 15-20 років і лише 3 свердловини з терміном експлуатації до 15-ти років.  Враховуючи  динаміку  забудови багатоповерхових  житлових  масивів, а також  приватних котеджів в м. Суми, ця ситуація  вимагає негайного вирішення шляхом будівництва нових свердловин, хоча б по одній свердловині наступні п'ять років. Значний резерв на Токарівському водозаборі дає можливість  перекачувати додатковий  об'єм  питної  води  від свердловин Токарівського водозабору  до  Пришибського та Лучанського водозаборів, проте для  цього потрібно виконати будівництво 2-х нових водоводів 400 мм, орієнтовною довжиною  відповідно  L = 1450 п.м. та L = 6150 п.м.

          Вода подається з підземних джерел верхньокрейдяного горизонту, сеноман-нижньокрейдяного та юрсько-тріасового комплексів.

          Загальна добова потужність водопровідних мереж складає 88,39 тис.м³/добу.

          Фактична подача води в місто складає  51-55 тис.м³/добу.

          Для забезпечення водопостачання в місті Суми находиться в експлуатації 528,712 км водопровідних мереж діаметром від 50 мм до 800 мм (з них зношених  - 208,822 км – 39,5%):

        - внутрішньоплощадкових мереж водозаборів – 27,045 км,

        - водоводів – 42,258 км,

        - вуличних водопровідних мереж – 360,077 км,

        - внутрішньоквартальних мереж та будинкових вводів – 99,332 км,

        - водорозбірних колонок - 776 одиниць.

         Водовідведення здійснюється каналізаційними мережами загальною довжиною 331,091 км (з них зношених – 51%), в тому числі:

        - напірних колекторів - 42,508 км

        - вуличних каналізаційних мереж – 134,765 км,

        - внутрішньоквартальних каналізаційних мереж – 153,818 км.

        Працюють 20 каналізаційних насосних станцій, з них шість перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, а чотирнадцять – в басейни цих станцій. Для здійснення безаварійного перекачування 95 % об'єму стічних вод міста необхідно  побудувати згідно розробленого проекту  нову нитку каналізаційного  напірного колектору Ø 700 мм, довжиною  L= 3,15 км від вул. Д. Коротченко до вул. Криничної. Орієнтовна вартість робіт  складає 30 млн.грн.

         Очисні споруди проектною потужністю 135 тис.м³/добу забезпечують необхідну очистку стічних вод згідно з вимогами регламенту, санітарно-епідеміологічних органів, екологічної інспекції. Фактично очисні споруди забезпечують очистку стічних вод в об’ємі 65-70 тис.м³ на добу. Щодо необхідності  реконструкції очисних споруд слід зазначити, що у зв'язку  зі значним зменшенням  водоспоживання на одного мешканця в два рази та використання  населенням значної кількості миючих засобів, які мають  вміст фосфатних сполук, на очисні споруди надходять стічні води з концентрацією ортофосфатів від 25-35 мг/дм3  і при діючій технології очистки зменшити їх вміст  до 3,0 мг/дм3  технологічно складно та  енерговитратно.    

         Тому, для комплексного вирішення питань, пов'язаних  з надійною  роботою міських очисних споруд необхідно проводити роботи з реконструкції очисних споруд м. Суми. Для цього, в першу чергу, необхідно  розробити та затвердити  проектно-кошторисну документацію на реконструкцію міських очисних споруд. Орієнтовна вартість документації складає 2,7 млн. грн.  

3Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2013 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2013 роком

Завдяки реалізації Постанови КМУ № 30 від 29 січня 2014р про надання державної субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, станом на перше півріччя 2015р. підприємство спрацювало з фінансовим результатом – 5 178 тис. грн. (У відповідному періоді 2014 року підприємство мало збиток у сумі – 5120,0 тис. грн.)

№ п/п

Назва показників

Од.вим.

Факт 2013р.

План     2014р.

Факт     2014р.

  2014р. до 2013р.,%

 Факт 2014р. до плану,%

1.

2

3

4

5

6

7

8

1.

Підйом води

т.м3

20924,7

21100,0

19923,7

95,2

94,4

2.

Витрати та втрати води води

%

33,9

28,827

26,9

79,4

93,3

3.

Подано води в мережу

-"-

20344,6

20720,0

19740,4

97,0

95,3

4.

Реалізація води, всього в т.ч.

т.м3

13437,4

13520,0

14434,9

107,4

106,8

5.

населення

-"-

11486,8

11570

12307,3

107,1

106,4

6.

бюджетні установи

-"-

921,1

920

1085,4

117,8

118,0

7.

інші споживачі

-"-

1029,5

1030

1042,2

101,2

101,2

8.

Пропуск стоків через очисні споруди

т.м3

20300

18755,0

14217,0

70,0

75,8

9.

Реалізація стоків, всього у т.ч.

т.м3

12882,8

13050

13598,4

8996,5

104,2

10.

населення

-"-

10221,2

10310,0

10943,3

107,1

106,1

11.

бюджетні установи

-"-

884,4

890

1049,3

118,6

117,9

12.

інші споживачі

-"-

1777,2

1850

1605,8

90,4

86,8

13.

% витоків

 

33,9

28,8

26,9

79,4

93,4

14.

Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч.

т.грн.

32823,0

33053,7

35515,0

108,2

107,4

15.

населення

-"-

27885,0

25685,1

27339,0

98,0

106,4

16.

бюджетні організації

-"-

2982,0

3185,6

3723,0

124,8

116,9

17.

інші споживачі

-"-

4331,0

4212,7

4453,0

102,8

105,7

18.

Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч.

т.грн.

30017,0

30628,8

31489,0

104,9

102,8

19.

населення

-"-

21956,0

20207,6

21442,0

97,7

106,1

20.

бюджетні організації

-"-

2798,0

2963,7

3554,0

127,0

119,9

21.

інші споживачі

-"-

7189,0

7455,7

6493,0

90,3

87,1

22.

Інші доходи підприємства

-"-

14986,0

8996,5

34792,0

232,2

386,7

 

23

Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч.

т.грн.

42170,0

45512,0

47857,0

113,5

105,2

 

матеріальні витрати

 

19903,0

20063,0

21941,0

110,2

109,4

 

витрати на оплату праці

-"-

8759,0

10900,0

10716,0

122,3

98,3

 

внески на соц.заходи

-"-

3280,0

4128,0

3987

121,6

96,6

 

амортвідрахування

-"-

3876,0

3875,0

4192

108,2

108,2

 

інші витрати

-"-

6352,0

6526,0

7021

110,5

107,6

 

23

Собівартість послуг     водовідведення всього,в  т.ч.

т.грн.

32724,0

37293,0

39333

120,2

105,5

 

матеріальні витрати

-"-

15348,0

14900,0

16807

109,5

112,8

 

витрати на оплату праці

-"-

11626,0

11560,0

11417

98,2

98,8

 

внески на соц.заходи

-"-

4391,0

4377,0

4277

97,4

97,7

 

амортвідрахування

-"-

4226,0

4270,0

4461

105,6

104,5

 

інші витрати

-"-

1983,0

2186,0

2371

119,6

108,5

 

Інші витрати підприємства

 

8052,0

4300,0

9428

117,1

219,3

 

Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-)

-"-

-5120,0

-14426,0

+5178

-101,1

-35,9

24

Середньооблікова чисельність

чол.

630

650

650

103,2

100,0

4.  Головні події – обсяг, адреса, фінансування

Водопостачання:

1. Заміна аварійних ділянок вуличних водопровідних мереж та вводів до житлових будинків довжиною 690,6 п.м. на суму 76,341тис.грн.

2. Поточний ремонт  мереж водопостачання (з відновленням благоустрою)  в сквері «Покровський», довжиною 88,5 п.м. на суму 67891,81 грн. 

3. Капітальний ремонт мереж водопостачання за адресою вул. 20 років Перемоги (ЦРЛ), Ø 63 мм, L = 45 п.м.

4. Капітальний ремонт водопровідної мережі Ø 400 мм за адресою  пр. М.Лушпи -  вул. Черепіна - Ø 400 мм, L = 41 п.м.

5. Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання за адресою вул. Охтирська, 27, L = 7 п.м., на суму 2694,78 грн.

   Водовідведення:

1. Реконструкція  каналізаційних  мереж з переключенням КНС-3 на самотічний  колектор  по вул. Миргородській довжиною 248 п.м.  Ø 250 мм  на суму 154,099 тис.грн.

Очисні споруди:

1. Оснащення очисних споруд приладами обліку стічних вод  (на скидних колекторах) (капітальний ремонт) ЭХО-Р-02 –1 одиниця  на суму 37,644  тис.грн.

2.Заміна насосу мулонасосної станції №2 на очисних спорудах                            (FZB7.26 з двиг. 45 кВт) на загальну суму 203806,42 грн.

3. Придбано повітродувку ES 155/5P з перетворювачем частоти  VLT HVAC DRIVE   FC -102 200 кВт ІТ54  та електродвигуном FELM 200 кВт, 1500 об/хв. на суму 791240,00 грн., яку планується  змонтувати на компресорній станції очисних споруд  у 2015 році.

 Інші роботи :

1. Поточний ремонт  вимощення свердловини № 12 Ново-Оболонської ВНС на суму 2794,33 грн.

2. Поточний ремонт вимощення  ТП-160 Ново-Оболонської ВНС на суму 4657,23 грн.

3. Поточний ремонт покрівлі КНС-10 на суму 13467,81 грн.

      4. Поточний ремонт покрівлі КНС-3 на суму 6010,68 грн.

5. Поточний ремонт покрівлі КНС-4 на суму 3176,30 грн.

6. Поточний ремонт покрівлі Тополянської ВНС  на суму 7366,49 грн.

7. Поточний ремонт покрівлі складу МТЦ  на суму 28372,96 грн.

8. Поточний ремонт покрівлі автогаража очисних споруд на суму 3848,09 грн.

9. Поточний ремонт покрівлі плунжерної № 3 очисних споруд на суму 2781,16 грн.

10.  Поточний ремонт покрівлі КНС-12 на суму 1520,78 грн.

11. Поточний ремонт покрівлі компресорної очисних споруд на суму 1520,78 грн.

12. Поточний ремонт покрівлі дренажної насосної станції № 1 очисних споруд  на суму  2334,01 грн.

13. Поточний ремонт покрівлі мулонасосної станції № 1 очисних споруд  на суму  4931,71 грн.

14. Поточний ремонт покрівлі  АПК очисних споруд на суму  12055,32 грн.

15. Заміна насосу свердловини № 12 Лепехівського водозабору GCA.5.10.2 з

електродвигуном    SPM 8.37 кВт на суму 105707,67 грн.

16. Установлення люків  на зовнішніх мережах  каналізації, 38 шт.  на суму  2739,00 грн.

17. Установлення люків  на зовнішніх мережах  водопостачання, 18 шт.  на суму  1500,00 грн.

18. З метою попередження травматизму  мешканців міста та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення за кошти міського бюджету  придбано 462 люки на суму 299124,0 грн., силами КП «Міськводоканал» Сумської міської ради ведеться їх  встановлення.

Додатково - за кошти  підприємства  ведеться робота зі створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Суми.

Геоінформаційна система (ГІС) призначена для створення єдиної схеми мереж водопостачання міста з можливістю проведення гідравлічних розрахунків, вирішення прикладних задач, обліку та ведення статистики аварій, витрат матеріалів та профілактичних робіт. Станом на 01.01.2015 виконано близько 60% від загального об’єму робіт.

5. Тарифи

Ефективна (беззбиткова)  робота  КП «Міськводоканал» СМР  залежить                     в першу чергу від своєчасного прийняття обґрунтованих тарифів                                           на водопостачання та водовідведення.

З 01.01.2015, відповідно до Постанови НКРЕКП № 247 від 18.12.2014, на території м.Суми  для всіх категорій споживачів діють тарифи:

-         Водопостачання – 3,95 грн/ куб.м (з ПДВ)

-         Водовідведення – 3,61 грн/ куб. м (з ПДВ)

РАЗОМ: 7,56 грн/куб.м

У зв’язку зі збільшенням вартості електричної енергії, ПММ, матеріалів, газу (для промисловості) та податків на стадії розрахунку (очикуються):

-         Централізоване водопостачання – 5,50 грн/ куб.м (з ПДВ)

-         Централізоване водовідведення – 4,50 грн/ куб.м (з ПДВ)

Плюс додаткові тарифи на холодну воду, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тобто з повіркою лічильників, демонтажем/монтажем:

-         Холодна вода – 1,50 грн/ куб.м (з ПДВ)

-         Водовідвід – 0,20 грн/ куб.м (з ПДВ)

РАЗОМ: для мешканців багатоповерхових будинків:

-         Водопостачання – 5,50+1,50=7 грн/ куб.м (з ПДВ)

-         Водовідведення – 4,50+0,20=4,70 грн/ куб.м (з ПДВ)

без планового прибутку

 

6. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи підприємства 

Серед основних проблем в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виділено такі:

-         реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення міста;

-         будівництво нитки напірного каналізаційного колектору;

-         реконструкція (модернізація) міських очисних споруд;

-         максимальне обмеження (заборони) використання артезіанської питної води для технічних потреб;

-         будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт існуючих артезіанських свердловин