Джерелом водопостачання міста Суми є артезіанська вода, яка добувається з глибоководних артезіанських свердловин, надійно захищених від поверхневого забруднення. Вода з підземних джерел є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

       КП «Міськводоканал» Сумської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

     Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в розподільчий мережі вимірювальною хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради згідно з погодженою Держспоживслужбою міста Суми Робочою програмою.

       Контроль безпечності та якості питної води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними показниками.

       Щодня проводиться скорочений виробничий контроль перед надходженням у водопровідну мережу (з насосів ІІ підйому водозаборів) та в розподільчий мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам, а також по залізу загальному. Кількість проб питної води, досліджуваної на мікробіологічні та органолептичні показники та залізо загальне становить 365 проб на рік з кожного насосу ІІ підйому кожного водозабору (Лепехівського, Ново-Оболонського, Пришибського, Токарівського, Лучанського та Тополянського).

         Один раз на десять днів проводиться скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичних показників, заліза загального, амонію, водневого показнику, сухого залишку, перманганатної окислюваністі, фторидів. Кількість проб питної води, досліджуваної на встановлені показники становить 36 проб на рік з кожного робочого насосу ІІ підйому кожного водозабору.

           Один раз на рік у весінній період проводиться повний хімічний аналіз артезіанських свердловин та резервуарів чистої води (РЧВ).

           Два рази на рік у осінньо-весняний період проводиться повний хімічний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу – насоси ІІ підйому водозаборів.

           Під час знераження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються один раз на годину.

             За радіологічним складом вода також абсолютно безпечна, що підтверджують отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти на всі свердловини.

             Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює щомісяця обласний лабораторний центр МОЗ України міста Суми.

Хімічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Суми, станом на 13.11.2017 р.

Найменування показників

Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)

Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

Сякий

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Запах при 20º С та 60º С бал

0

0

0

0

0

0

≤ 2

Присмак

(бали)

0

0

0

0

0

0

≤ 2

Забарвленість

(градуси)

11,1

13,8

10,6

8,1

8,6

10,2

≤ 20

Каламутність

(НОК)

2,20

2,47

2,17

1,22

1,37

   1,99

≤ 2,6 (3,5)1

Залізо загальне

(мг/дм3)

0,26

0,43

0,25

0,22

0,23

0,34

≤ 0,2 (1,0)1

Загальне мікробне число Т=37º С

(КОУ/см3 )

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

≤ 100

Загальні коліформи
(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

Ентерококи

(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

Скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу м. Суми

                                                           за 10.11.2017 р.

Найменування показників

Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)

Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

Сякий

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Запах при 20º С та 60º С бал

0

0

0

0

0

0

≤ 2

Присмак,

бали

0

0

0

0

0

0

≤ 2

Забарвленість,

градуси

11,3

12,9

9,7

8,1

8,1

9,7

≤ 20

Каламутність,

НОК

2,26

2,47

2,05

1,22

1,22

2,05

≤ 2,6 (3,5)1

Залізо загальне,

мг/дм3

0,28

0,40

0,23

0,21

0,24

0,32

≤ 0,2 (1,0)1

рН

7,76

7,73

7,86

7,94

7,98

7,91

6,5-8,5

Окислювальність, мгО2/дм3

0,72

0,64

0,48

0,32

0,40

0,56

≤ 5,0

Аміак, мг/дм3

0,29

0,26

0,40

0,37

0,32

0,35

≤ 0,5

Сухий залишок, мг/дм3

490

465

488

417

412

473

≤ 1000

Фториди, мг/дм3

1,15

1,20

1,09

0,63

0,69

0,72

     ≤ 1,5

 


    1 - Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що зазначено у технологічному регламенті.