Джерелом водопостачання міста Суми є артезіанська вода, яка добувається з глибоководних артезіанських свердловин, надійно захищених від поверхневого забруднення. Вода з підземних джерел є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

       КП «Міськводоканал» Сумської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

     Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в розподільчий мережі вимірювальною хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради згідно з погодженою Держспоживслужбою міста Суми Робочою програмою.

       Контроль безпечності та якості питної води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними показниками.

       Щодня проводиться скорочений виробничий контроль перед надходженням у водопровідну мережу (з насосів ІІ підйому водозаборів) та в розподільчий мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам, а також по залізу загальному. Кількість проб питної води, досліджуваної на мікробіологічні та органолептичні показники та залізо загальне становить 365 проб на рік з кожного насосу ІІ підйому кожного водозабору (Лепехівського, Ново-Оболонського, Пришибського, Токарівського, Лучанського та Тополянського).

         Один раз на десять днів проводиться скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичних показників, заліза загального, амонію, водневого показнику, сухого залишку, перманганатної окислюваністі, фторидів. Кількість проб питної води, досліджуваної на встановлені показники становить 36 проб на рік з кожного робочого насосу ІІ підйому кожного водозабору.

           Один раз на рік у весінній період проводиться повний хімічний аналіз артезіанських свердловин та резервуарів чистої води (РЧВ).

           Два рази на рік у осінньо-весняний період проводиться повний хімічний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу – насоси ІІ підйому водозаборів.

           Під час знераження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються один раз на годину.

             За радіологічним складом вода також абсолютно безпечна, що підтверджують отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти на всі свердловини.

             Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює щомісяця обласний лабораторний центр МОЗ України міста Суми.

Хімічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Суми, станом на 18.02.2019

Найменування показників

Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)

Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів-

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб-

ський

Токарів-

cький

Лучан-

ський

Тополян-

ський

Запах при 20º С та 60º С бал

0

0

0

0

0

0

≤ 2

Присмак

(бали)

0

0

0

0

0

0

≤ 2

Забарвленість

(градуси)

14,5

17,0

10,6

8,1

7,8

12,0

≤ 20

Каламутність

(НОК)

2,69

2,91

1,33

1,00

0,97

2,54

≤ 2,6 (3,5)1

Залізо загальне

(мг/дм3)

0,44

0,51

0,26

0,23

0,22

0,41

≤ 0,2 (1,0)1

Загальне мікробне число Т=37º С

(КОУ/см3 )

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

≤ 100

Загальні   коліформи
(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

Ентерококи

(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсут.

відсутність

 

Скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу м. Суми

                                                           за лютий 2019 р.

Найменування показників

Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)

Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

cький

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Каламутність,

НОК

2,55

2,79

1,31

0,90

0,89

2,48

≤ 2,6 (3,5)1

Залізо загальне,

мг/дм3

0,44

0,52

0,24

0,21

0,20

0,45

≤ 0,2 (1,0)1

рН

7,78

7,83

7,89

7,92

7,87

7,98

6,5-8,5

Окиснюваність, мгО2/дм3

0,70

0,69

0,41

0,35

0,31

0,48

≤ 5,0

Аміак, мг/дм3

0,21

0,25

0,22

0,36

0,33

0,29

≤ 0,5

Сухий залишок, мг/дм3

774

434

390

503

450

478

≤ 1000

1 - Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що зазначено у технологічному регламенті.