Джерелом водопостачання міста Суми є артезіанська вода, яка добувається з глибоководних артезіанських свердловин, надійно захищених від поверхневого забруднення. Вода з підземних джерел є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

       КП «Міськводоканал» Сумської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

     Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в розподільчий мережі вимірювальною хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради згідно з погодженою Держспоживслужбою міста Суми Робочою програмою.

       Контроль безпечності та якості питної води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними показниками.

       Щодня проводиться скорочений виробничий контроль перед надходженням у водопровідну мережу (з насосів ІІ підйому водозаборів) та в розподільчий мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам, а також по залізу загальному. Кількість проб питної води, досліджуваної на мікробіологічні та органолептичні показники та залізо загальне становить 365 проб на рік з кожного насосу ІІ підйому кожного водозабору (Лепехівського, Ново-Оболонського, Пришибського, Токарівського, Лучанського та Тополянського).

         Один раз на десять днів проводиться скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичних показників, заліза загального, амонію, водневого показнику, сухого залишку, перманганатної окислюваністі, фторидів. Кількість проб питної води, досліджуваної на встановлені показники становить 36 проб на рік з кожного робочого насосу ІІ підйому кожного водозабору.

           Один раз на рік у весінній період проводиться повний хімічний аналіз артезіанських свердловин та резервуарів чистої води (РЧВ).

           Два рази на рік у осінньо-весняний період проводиться повний хімічний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу – насоси ІІ підйому водозаборів.

           Під час знераження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються один раз на годину.

             За радіологічним складом вода також абсолютно безпечна, що підтверджують отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти на всі свердловини.

             Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює щомісяця обласний лабораторний центр МОЗ України міста Суми.

Хімічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Суми, станом на 31.07.2017

Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)

Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

ський

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Запах при 20º С та 60º С бал 0 0 0 0 0 0 ≤ 2

Присмак

(бали)

0 0 0 0 0 0 ≤ 2

Забарвленість

(градуси)

13,1 12,4 11,2

     8,5

8,5 10,7 ≤ 20

Каламутність

(НОК)

2,83 2,66 2,52 1,29 1,45 1,84 ≤ 2,6 (3,5)1

Залізо загальне

(мг/дм3)

0,27 0,32 0,28 0,21 0,24 0,31 ≤ 0,2 (1,0)1

Загальне мікробне число Т=37º С

(КОУ/см3 )

< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 ≤ 100
Загальні коліформи
(КОУ/100 см3)
відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсутність

Ентерококи

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсутність

Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсутність

Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсутність
Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)

Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

ський

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Запах при 20º С та 60º С бал 0 0 0 0 0 0 ≤ 2

Присмак,

бали

0 0 0 0 0 0 ≤ 2

Забарвленість,

градуси

15,3 11,9 10,2 8,5 8,5 8,5 ≤ 20

Каламутність,

НОК

3,22 2,31 1,38 1,38 1,62 1,16 ≤ 2,6 (3,5)1

Залізо загальне,

мг/дм3

0,48 0,40 0,26 0,22 0,23 0,27 ≤ 0,2 (1,0)1
рН 7,73 7,67 7,76 7,90 8,02 7,69 6,5-8,5
Окислювальність, мгО2/дм3 0,96 0,72 0,48 0,32 0,40 0,56 ≤ 5,0
Аміак, мг/дм3 0,32 0,29 0,26 0,40 0,37 0,35 ≤ 0,5
Сухий залишок, мг/дм3 496 462 489 436 418 465 ≤ 1000
Фториди, мг/дм3 1,15 1,20 1,09 0,60 0,63 0,72 ≤ 1,5


    1 - Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що зазначено у технологічному регламенті.