На виконання Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 (далі — Правила № 316) Департаментом інфраструктури міста та КП “Міськводоканал” Сумської міської ради розроблено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми.

            Згідно з ст. 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 27.07.2018 проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми» та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради в мережі Інтернет.

            На електронну адресу Департаменту інфраструктури міста надійшли зауваження і пропозиції ТОВ “Міолан”, ПАТ “Сумське НВО”, ДП «Сумська біологічна фабрика», ПАТ “Укрхімпроект”, АТ “ВНДІАЕН” щодо вищезазначеного проекту регуляторного акту.

            За результатами їх розгляду, розробниками частково враховано одержані від юридичних осіб зауваження і пропозиції, а саме враховано:

            “2.1.8. Вимагати від споживачів, стічні води яких не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору, виконувати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою їх утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів” - виключено з тексту місцевих правил приймання стічних вод як такий, що не відповідає п. 1 розділу ІІ Правил № 316;

            “2.2.11. Сплатити за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення із перевищенням ДК забруднюючих речовин” - виключено з тексту місцевих правил приймання стічних вод як такий, що не відповідає п. 2 розділу ІІ Правил № 316.

            Інші зауваження і пропозиції, які надійшли від юридичних осіб, мотивовано відхилено.

            За пропозицією Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України:

            - доповнено пункт 1.7 проекту Правил:

            “Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником (за виключенням випадків розташування об’єктів споживачів у житлових будинках, які мають стічні води побутового походження)...”;

            - виключено з пункту 2.2.5 проекту Правил:

            “розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача для визначення виробником щомісячного ліміту водоспоживання”;

            - включено до пунктів 6.6. та 6.8, додатку № 4 проекту Правил:

            “6.6. ...Акт відбору проб стічних вод складається виробником за формою, визначеною додатком 4 до цих Правил. При цьому, виробник інформує споживача або його представника щодо проведення досліджень якості відібраних стічних вод у лабораторії виробника, та про можливість споживача бути присутнім під час зазначеної процедури у лабораторії виробника, шляхом зазначення даної інформації в акті відбору проб стічних вод...”,

            “6.8. ...Споживач має право бути присутнім під час проведення виробником досліджень якості стічних вод споживача у лабораторії виробника, завчасно письмово повідомивши про це виробника...”,

            “Додаток № 4... Виробник даним актом інформує споживача або його представника щодо проведення досліджень якості відібраних стічних вод у лабораторії виробника, та про можливість споживача бути присутнім під час зазначеної процедури у лабораторії виробника, завчасно письмово повідомивши про це виробника...”.

            Доповнено пункт 7.11 проекту Правил:

            “ 7.11. У разі скиду рідких відходів до каналізаційної мережі виробника без укладення договору, а також за скид рідких відходів не на зливних станціях або пунктах, перевізник сплачує виробнику за весь об’єм скинутих рідких відходів, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення”.

            Листом від 10.09.2018 № 01-24/1324 Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України погоджено проект Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, як такий, що не суперечить вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

 

 

У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт з усунення пориву водопроводу Д=100 мм на вул. Г.Кондратьєва, сьогодні, 26 вересня, з 8:50 припинено подачу води до будинку №140 на вул. Г.Кондратьєва.

Також через проведення аварійно-ремонтних робіт по вул. Горького припинено водопостачання холодної води в будинку №23/2 по вул. Горького.

З 10:40 у зв'язку з усунення пориву водопроводу Д=150 на вул. Київска, припинено подачу води на вул.Київська, вул. Наукова та прилеглих до них вулиць.

Після завершення робіт подача води буде відновлена. Перепрошуємо за тимчасові незручності!

2

У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт з усунення пориву водопроводу Д=100 мм на вул. Троїцька, сьогодні, 25 вересня, з 15:40 припинено подачу води до будинку №17 на вул. Троїцька.

Після завершення робіт подача води буде відновлена. Перепрошуємо за тимчасові незручності!

 

4

У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт у ніч із 26 на 27 вересня буде призупинено роботу Ново-Оболонської насосної станції.

Водозабір не працюватиме з 22:00. У нічний час буде відсутнє водопостачання будинків р-ну Тимірязівка, вул.Г.Кондратьєва, вул.Гамалія, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Петропавлівська та прилеглих вулиць.

Після закінчення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено.

Перепрошуємо за тимчасові незручності!

ghВідповідно до графіку відбору проб та проведення хімічних аналізів по каналізаційним очисним спорудам на 2018 рік, погодженим департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, атестованою хімічною лабораторією очисних споруд 18 вересня 2018 року було проведено відбір очищених та знезаражених зворотних вод, які скидаються до р. Псел.

За результатами проведених лабораторних досліджень було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій, встановлених дозволом на спеціальне водокористування № 179/СМ49д-18, виданим сектором у Сумський області Держводагенства 2 травня 2018 року:

 • за показником нітрати (46,5 мг/дм3 при ГДК 30,0 мг/дм3).

Стосовно інших показників забруднюючих речовин, скидання яких нормується дозволом на спеціальне водокористування, перевищення гранично допустимих концентрацій виявлено не було:

 • завислі речовини (10,8 мг/дм3 при ГДК 15,0 мг/дм3);
 • хімічне споживання кисню (20,8 мгО2/дм3 при ГДК 37,0 мгО2/дм3);
 • хлориди (99,26 мг/дм3 при ГДК 110,0 мг/дм3);
 • нітрити (0,99 мг/дм3 при ГДК 1,0 мг/дм3);
 • фосфати (2,55 мг/дм3 при ГДК 5,7 мг/дм3);
 • залізо (0,16 мг/дм3 при ГДК 0,3 мг/дм3);
 • мідь (0,023 мг/дм3 при ГДК 0,04 мг/дм3);
 • цинк (0,054 мг/дм3 при ГДК 0,08 мг/дм3),
 • мінералізація (844 мг/дм3 при ГДК 1000 мг/дм3),
 • біологічне споживання кисню 5 дня (9,5 мгО2/дм3 при ГДК 15,0 мгО2/дм3).

         Таким чином, очисні споруди працюють переважно стабільно та забезпечують очищення стічних вод, які надходять на очисні споруди з великими перевищеннями допустимих концентрацій забруднюючих речовин.        Скидів неочищених стічних вод не відбувається, хоча інколи фіксуються незначні перевищення ГДК по одиничним показникам.

Обстеження об`єктів підприємства здійснюється в установленому законодавством порядку під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Слід зазначити, що державна екологічна інспекція в Сумській області 18 вересня 2018 року самостійно проводила відбір проб зворотних вод, які скидаються з очисних споруд, без представників КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.   Тому результати проведених інспекцією вимірювань викликають сумнів стосовно їх достовірності.