Перелік документів для фізичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, двоквартирних будинків, індивідуальних (садибних) житлових будинків для приєднання до умов типового індивідуального договору:

 п/п Найменування документа
1. Копіії паспорту та картки платника податків.
2. Копія документа, яким визначено право власності (копія договору купівлі-продажу, дарування, тощо або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) або документ на користування приміщенням (договір оренди, найму тощо).
3. Копії паспортів засобів обліку води або копії свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.
4. Письмова  згода всіх співвласників приміщення на укладення договору з одним із співвласників (у разі, якщо приміщення перебуває у власності кількох осіб).
5. Копія технічного паспорту приміщення споживача. 
6. Розрахунок норми споживання холодної води виконаний згідно до рішення ВК СМР №172 від 20. 04. 1999 р. (на офіційному сайті підприємства за посиланням Нормативна база/Підзаконні нормативно-правові акти)

Надані копії документів повинні бути належним чином завірені споживачем.

ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР (ОНОВЛЕНИЙ)