ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР (ОНОВЛЕНИЙ)

ПОВІДОМЛЕННЯ від 27.02.2023

про публічну пропозицію (оферту)

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради про укладення

 ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання

 

            Зважаючи, що розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць, для зручності передачі споживачами показань вузлів розподільного обліку водопостачання, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради змінює умови індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, розміщеного на веб-сайті виконавця 09.02.2022, в частині строків передачі показань вузлів розподільного обліку водопостачання, а саме з 01 по 05 число щомісяця.

            Зміни договору укладаються в такій самій формі, що і договір, який змінюється. У разі зміни виконавцем умов договору вони набирають чинності через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на офіційному веб-сайті  виконавця.

            Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”  (із змінами),  п. 3 Індивідуального договору  про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, розміщеного на вебсайті виконавця 09.02.2022,  КП “Міськводоканал” Сумської міської ради розміщує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення Індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання  для  споживачів:

            – фізичних або юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку,  двоквартирних будинків;

            –  фізичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) індивідуальних (садибних) житлових будинків.

            Індивідуальний споживач – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;

            Індивідуальний договір вважається укладеним із споживачем, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному вебсайті виконавця послуги КП “Міськводоканал” Сумської міської ради співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем.

            Індивідуальний договір з власником індивідуальних (садибних) житлових будинків вважається укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на вебсайті виконавця послуг, якщо такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги (фактичне виконання робіт із відключення будинку).

            У разі зміни права власності або користування приміщенням у багатоквартирному будинку, з попереднім власником (користувачем) якого було укладено індивідуальний договір, договір з новим власником (користувачем) вважається укладеним із дня акцептування такого договору.

            Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

            Індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення розроблено на основі Типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 (зі змінами) та розміщено на веб-сайті виконавця послуг КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього договору кожного споживача, що отримує та звертається до виконавця, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Індивідуальний договір від 27 лютого 2023 року

Заява-приєднання

Інформація про розміри платежів за індивідуальними договорами

Наказ від 31 грудня 2021 №589 Про встановлення розміру плати за абонентське обслуговування

Постанова НКРЕКП від 22 грудня 2021 № 2877