ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР (ОНОВЛЕНИЙ)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ від 09.02.2022

про публічну пропозицію (оферту)

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради про укладення

ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання

            На виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  із змінами, внесеними Законом України від 03.12.2020 №1060,  “Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 85, постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2021 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 928, керуючись ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України, враховуючи затвердження Кабінетом Міністрів України  нової форми публічного типового індивідуального договору, –

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення Типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання (далі – Індивідуальний договір) для індивідуальних споживачів:

  •              фізичних або юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку,  двоквартирних будинків;
  •             фізичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) індивідуальних (садибних) житлових будинків.

Індивідуальний споживач – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги.

Індивідуальний договір вважається укладеним із споживачем, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті виконавця послуги КП “Міськводоканал” Сумської міської ради співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем.

Індивідуальний договір з власником індивідуальних (садибних) житлових будинків вважається укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуг, якщо такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги (фактичне виконання робіт із відключення будинку).

Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

У разі зміни права власності або користування приміщенням у багатоквартирному будинку, з попереднім власником (користувачем) якого було укладено індивідуальний договір, договір з новим власником (користувачем) вважається укладеним із дня акцептування такого договору.

Споживачі у багатоквартирному будинку, які отримують послуги за іншою моделлю договірних відносин, у разі прийняття рішення про припинення такого договору можуть приєднатися до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, вчинивши дії, що засвідчують їх бажання укласти такий договір.

Зміни договору укладаються в такій самій формі, що і договір, який змінюється. У разі зміни виконавцем умов договору вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на офіційному веб-сайті  виконавця.

Положення цього пункту можуть застосовуватися до відносин, що виникають під час укладання, зміни та припинення договорів про надання послуг, укладених із споживачами у двоквартирних будинках та інших будівлях, за рішенням власників (співвласників) таких будинків (будівель).

У такому разі власники, співвласники, користувачі будівлі або приміщень у будівлі, яка не є індивідуальним (садибним) житловим будинком та багатоквартирним будинком, укладають договір про надання комунальних послуг відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

            Індивідуальний договір розміщено на веб-сайті виконавця послуг –  КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього договору кожного індивідуального споживача, що отримує та звертається до виконавця, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Типовий індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з додатком

Заява-приєднання до індивідувального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

Перелік адрес  багатоквартирних будинків за моделлю Типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що є публічним договором приєднання, та вимоги до  якості послуг

Перелік адрес  індивідуальних (садибних) житлових будинків за моделлю Типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що є публічним договором приєднання, та вимоги до  якості послуг.

Наказ від 31.12.2021 р. №589 “Про встановлення розміру плати за абонентське обслуговування”