Порядок укладення Типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що є публічним договором приєднання

Взаємовідносини між виконавцем послуг та  власниками (співвласниками, користувачами)  житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, індивідуальних (садибних) житлових будинків, двоквартирних будинків регулюються, зокрема Законом України «Про житлово-комунальні послуги»,  із змінами, внесеними Законом України від 03.12.2020 №1060,  “Правилами надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690,   із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 85, ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України.

Згідно з ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Статтею 634 ЦК України передбачено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  із змінами,  у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір  (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.

Індивідуальний договір з власником індивідуальних (садибних) житлових будинків вважається укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуг, якщо такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги (фактичне виконання робіт із відключення будинку).

09.02.2022 на офіційному веб-сайті виконавця послуг: https://vodokanal.sumy.ua/ опубліковано текст Типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання (далі – Індивідуальний договір) та відповідну Заяву-приєднання до даного договору.

При цьому, виконавцем у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та рахунках на оплату послуг розміщено Повідомлення про місце опублікування тексту Індивідуального договору та вимоги щодо якості послуг.

Таким чином, на виконання вищенаведених вимог законодавства у перехідний період фактом приєднання індивідуального споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

    Відповідно до ч. 13) ст. 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” споживач має право розірвати договір про надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги.

            Новий індивідуальний споживач для приєднання до умов Індивідуального договору  звертається до виконавця послуг та разом із заявою-приєднання надає наступний перелік документів:

1) для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб які є власниками (співвласниками, користувачами) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, двоквартирних будинків :

п/п Найменування документа
1. Копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) на дату звернення.
2. Копія витягу з реєстру платників податку.
3. Копії установчих документів: статут, положення (за наявності).
4. Копія паспорта (для фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб).
5. Копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копія довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності.
6. Копія документа, яким визначено право власності (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) або документ на користування приміщенням (договір оренди, найму тощо).
7. Копія технічного паспорту приміщення споживача.
8. Копії паспортів засобів обліку води або копії свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.
9. Розрахунок норми споживання холодної води виконаний згідно до рішення ВК СМР №172 від 20. 04. 1999 р. (на офіційному сайті підприємства за посиланням Нормативна база/Підзаконні нормативно-правові акти)

2) для фізичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, двоквартирних будинків, індивідуальних (садибних) житлових будинків:

п/п Найменування документа
1. Копіії паспорту та картки платника податків.
2. Копія документа, яким визначено право власності (копія договору купівлі-продажу, дарування, тощо або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) або документ на користування приміщенням (договір оренди, найму тощо).
3. Копії паспортів засобів обліку води або копії свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.
4. Письмова  згода всіх співвласників приміщення на укладення договору з одним із співвласників (у разі, якщо приміщення перебуває у власності кількох осіб).
5. Копія технічного паспорту приміщення споживача. 
6. Розрахунок норми споживання холодної води виконаний згідно до рішення ВК СМР №172 від 20. 04. 1999 р. (на офіційному сайті підприємства за посиланням Нормативна база/Підзаконні нормативно-правові акти)

Надані копії документів повинні бути належним чином завірені споживачем !!!

ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР (ОНОВЛЕНИЙ)