Для абонвідділу провели тренінг із стресостійкості

Фахівці абонентського відділу пройшли тренінг-навчання «Психологічні засоби роботи в колективі».

Багатогодинний тренінговий курс провели досвідчені викладачі психологічної служби СумДУ.

«Абонентський відділ – це ключова ланка підприємства у розгляді звернень та вирішенні проблем споживачів. Саме ці фахівці повинні вміти вибудувати як налагоджені взаємовідносини із кожною людиною так і конструктивну взаємодію з іншими службами водоканалу. Сформувати новий підхід до обслуговування населення неможливо без навчання працівників та підвищення їхнього професійного рівня», – наголошує на важливості тренінгів для персоналу директор Анатолій САГАЧ.

Під час навчання працівники відпрацювали в парах можливі варіанти спілкування з відвідувачами в залежності від психотипу особистості, навчились краще використовувати прийоми контролю емоцій, освоїли техніки розмови зі «складними» зверненнями, опанували принципи вирішення конфліктних ситуацій, підвищення рівня стресостійкості та відновлювальної комунікації.

Відкрите спілкування у групах, інтенсивна взаємодія між тренером та учасниками додатково сприяли налагодженню взаєморозуміння, встановленню конгруентності у групах, а мультимедійний формат проведення тренінгу допоміг краще засвоїти інформацію.