Якість скинутих вод

Результати лабораторних досліджень підземних вод в районі розташування мулових майданчиків

( природнє джерело, с.Барвінкове ) за грудень 2019 рік

Показники

Фактична концентрація
1 Запах при 200С , бали 0
2 Запах при 600С , бали 0
3 Забарвленість , градуси 3,4
4 Каламутність , НОК 0,21
5 Смак та присмак , бали 0
6 Водневий показник , одиниці 7,65
7 Залізо загальне , мг/куб.дм 0,04
8 Загальна жорсткість , ммоль/куб.дм 7,82
9 Марганець , мг/куб.дм <0,005
10 Мідь , мг/куб.дм 0,0025
11 Сухий залишок , мг/куб.дм 420
12 Хлор залишковий вільний , мг/куб.дм 0,42
13 Хлориди , мг/куб.дм 14,85
14 Цинк , мг/куб.дм <0,0025
15 Нафтопродукти , мг/куб.дм <0,005
16 Поверхнево-активні речовини , мг/куб.дм <0,025
17 Алюміній , мг/куб.дм <0,15
18 Амоній , мг/куб.дм <0,05
19 Кадмій , мг/куб.дм <0,0001
20 Кремній , мг/куб.дм 8,26
21 Миш’як , мг/куб.дм <0,01
22 Молібден , мг/куб.дм <0,01
23 Натрій , мг/куб.дм 21,07
24 Нітрати , мг/куб.дм 5,48
25 Нитрити , мг/куб.дм <0,003
26 Ртуть , мг/куб.дм <0,0005
27 Свинець , мг/куб.дм <0,005
28 Кобальт , мг/куб.дм <0,0001
29 Нікель , мг/куб.дм <0,0056
30 Селен , мг/куб.дм 0,0172
31 Хром загальний , мг/куб.дм 0,0232
32 Поліфосфати, мг/куб.дм <0,01

Якісний склад скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за грудень місяць 2019 рік:

п/п

Показники Фактична концентрація, мг/дм3
1 Нітрити 2,64
2 Хлориди 104,93
3 Завислі речовини 38,0
4 Азот амонійний 2,18
5 Нітрати 15,45
6 Водневий показник 7,94
7 Фосфати 6,88
8 Лужність 7,07
9 Нафтопродукти <0,009
10 СПАР <0,01
11 ХСК 57,7
12 Залишковий хлор 0,82
13 Сірководень
14 Сухий залишок 821,7
15 Розчинний кисень 8,77
16 БСК5 20,56
17 Сульфати 80,07
18 Залізо 0,16
19 Мідь 0,004
20 Цинк 0,049

Загальний обсяг скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за грудень  місяць 2019 р. складає – 1024178,0 м3.