Якість скинутих вод

Результати лабораторних досліджень підземних вод в районі розташування мулових майданчиків

( природнє джерело, с.Барвінкове ) за грудень 2021 року:

 № Показники Фактична концентрація
1 Запах при 200С , бали 0
2 Запах при 600С , бали 0
3 Забарвленість , градуси 5,1
4 Каламутність , НОК 0,21
5 Смак та присмак , бали 0
6 Водневий показник , одиниці 7,50
7 Залізо загальне , мг/куб.дм 0,01
8 Загальна жорсткість , ммоль/куб.дм 7,73
9 Марганець , мг/куб.дм <0,005
10 Мідь , мг/куб.дм 0,0032
11 Сухий залишок , мг/куб.дм 480
12 Хлор залишковий вільний , мг/куб.дм 0,42
13 Хлориди , мг/куб.дм 13,41
14 Цинк , мг/куб.дм <0,0025
15 Нафтопродукти , мг/куб.дм
16 Поверхнево-активні речовини , мг/куб.дм
17 Алюміній , мг/куб.дм <0,15
18 Амоній , мг/куб.дм <0,05
19 Кадмій , мг/куб.дм <0,0001
20 Кремній , мг/куб.дм 16,38
21 Миш’як , мг/куб.дм <0,01
22 Молібден , мг/куб.дм <0,01
23 Натрій , мг/куб.дм 23,90
24 Нітрати , мг/куб.дм 4,25
25 Нитрити , мг/куб.дм <0,003
26 Ртуть , мг/куб.дм <0,0005
27 Свинець , мг/куб.дм <0,005
28 Кобальт , мг/куб.дм <0,0001
29 Нікель , мг/куб.дм 0,0029
30 Селен , мг/куб.дм 0,0084
31 Хром загальний , мг/куб.дм 0,0067
32 Поліфосфати, мг/куб.дм <0,01

Якісний склад скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за грудень місяць 2021 рік:

 

п/п

Показники Фактична концентрація, мг/дм3 Норматив скиду ГДК,мг/дм3
1 Нітрити 1,60 1,91
2 Хлориди 116,65 127,0
3 Завислі речовини 16,53 15,0
4 Азот амонійний 0,14 2,3
5 Нітрати 46,65 41,38
6 Водневий показник 7,83
7 Фосфати 7,42 6,14
8 Лужність 6,2
9 Нафтопродукти <0,005 0,005
10 СПАР 0,07 0,07
11 ХСК 43,7 46,7
12 Залишковий хлор 0,33
13 Сухий залишок 778,67 923,0
14 Розчинний кисень 10,20
15 БСК5 17,97 15,0
16 Сульфати 82,22 90,6
17 Залізо 0,35 0,29
18 Мідь 0,006 0,018
19 Цинк 0,025 0,085

 

 

Загальний обсяг скинутих зворотних вод у поверхневий водний об’єкт р. Псел за грудень місяць 2021 р. складає – 992380,0 м3.