Показники діяльності за І півріччя 2016 року

 

№ п/п

Назва показників Од. вим. Факт за 1 півріччя, 2015 План на 1 півріччя, 2016 Факт за   1 півріччя, 2016 Факт 2016 до 2015,% (гр.6/гр.4) Факт 2016 до плану,%(гр.6/гр.5)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 9165,2 9750,0 9143,3 99,8 93,8
2. Витрати та втрати води води % 31,5 28,8 30,5    
3. Подано води в мережу -“- 9105,7 9150,0 9057,6 99,5 99,0
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 6236 6945,4 6104,0 97,9 87,9
5. населення -“- 3928,9 4625,4 4090,7 104,1 88,4
6. бюджетні установи -“- 371,7 370,0 361,6 97,3 97,7
7. інші споживачі -“- 1935,4 1950,0 1651,7 85,3 84,7
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 6338,0 6750,0 6262,8 98,8 92,8
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 6053,3 6695,4 5740,5 94,8 85,7
10. населення -“- 4865,4 5270,4 4618,2 94,9 87,6
11. бюджетні установи -“- 400,1 375,0 372,1 93,0 99,2
12. інші споживачі -“- 787,8 1050,0 750,2 95,2 71,4
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 20665,5 30004,3 27328,8 132,2 91,1
14. населення -“- 10407,1 19981,7 18524,4 178,0 92,7
15. бюджетні організації -“- 1213,4 1598,4 1527,4 125,9 95,6
16. інші споживачі -“- 9045,0 8424,2 7277,0 80,5 86,4
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ), всього в т.ч. т.грн. 18148,4 27853,0 24892,8 137,2 89,4
18. населення -“- 14493,3 21925,0 20341,7 140,4 92,8
19. бюджетні організації -“- 1219,0 1560,0 1507,0 123,6 96,6
20. інші споживачі -“- 2436,1 4368,0 3044,1 125,0 69,7
21. Інші доходи підприємства -“- 6691,1 5387,7 8707,0 130,1 161,6
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 27938,0 31349,0 30331,0 108,6 96,8
  матеріальні витрати   12814,0 15128,0 15128,0 118,1 100,0
  витрати на оплату праці -“- 5920,0 7848,0 6454,0 109,0 82,2
  внески на соц.заходи -“- 2176,0 2972,0 1391,0 63,9 46,8
  амортвідрахування -“- 2139,0 2166,0 2152,0 100,6 99,4
  інші витрати -“- 4889,0 4375,0 5206,0 106,5 119,0
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 22827,0 26906,0 23418,0 102,6 87,0
  матеріальні витрати -“- 10566,0 11412,0 10511,0 99,5 92,1
  витрати на оплату праці -“- 6202,0 8648,0 6966,0 112,3 80,6
  внески на соц.заходи -“- 2316,0 3276,0 1508,0 65,1 46,0
  амортвідрахування -“- 2299,0 2260,0 2361,0 102,7 104,5
  інші витрати -“- 1444,0 1310,0 2072,0 143,5 158,2
  Інші витрати підприємства -“- 6147,0 5133,0 4047,0 65,8 78,8
  Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) -“- -11407,0 -143,0 3134,0    
24. Середньооблікова чисельність чол. 640 690 665 103,9 96,4