Послуги з аналізу питної води

№ з/п Найменування послуг Одиниця виміру Вартість(з ПДВ), грн
1. Повний аналіз питної води
Для населення 1 проба 2141,27
для підприємств та підприємців 1 проба 3006,06
2. Повний хімічний аналіз питної води :
Для населення 1 проба 1584,05
для підприємств та підприємців 1 проба 2246,21
3. Мікробіологічний аналіз питної води :
Для населення 1 проба 596,23
для підприємств та підприємців 1 проба 798,86
     Виконання лабораторних досліджень якості наданого зразка води згідно заяв громадян
5. Найменування показників проведення лабораторних досліджень (аналізу) Вартість проведення одного аналізу по показнику згідно затвердженої калькуляції, грн., з ПДВ
Загальне мікробне число при  t – 370С

Загальні коліформи , E.coli (киш. палочка)

Ентерококи

Каламутність

Забарвленість

Запах при 200С , смак , присмак

Водневий показник ( рН )

Залізо загальне

Загальна жорсткість

Мідь

Поліфосфати                                                

Хлориди

Цинк

Марганець

Сухий залишок

Сульфати

Хлор залишковий вільний

Алюміній

Амоний

Мишяк

Молібден

Свинець

Нітрати

Нітрити

Фториди

Перманганатна окиснюваність

Запах при 600С

Нафтопродукти

Поверхнево-активні речовини

Кадмій

Натрій

Ртуть

Кобальт

Нікель

Селен

Хром загальний

Кремній

 

111,79

188,48

112,57

37,10

33,94

3,59

72,34

14,80

76,06

14,80

157,72

47,48

14,80

14,80

61,32

208,28

14,70

14,80

53,38

14,80

14,80

14,80

105,06

36,97

238,22

88,26

9,00

101,38

146,87

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80