Послуги з аналізу питної та стічної води

№ з/п  Найменування послуг
Одиниця виміру Вартість(з ПДВ), грн
1. Повний аналіз питної води:
Для населення 1 проба 1557,09
для підприємств та підприємців 1 проба 1901,15
2. Хімічний аналіз питної води:
Для населення 1 проба 1151,33
для підприємств та підприємців 1 проба 1421,62
3. Мікробіологічний аналіз питної води:
Для населення 1 проба 421,89
для підприємств та підприємців 1 проба 495,66
4. Повний аналіз стічної води:
для населення 1 проба 2247,60
для підприємств та підприємців 1 проба 2612,61
Виконання лабораторних досліджень якості наданого зразку води згідно з заявами громадян
5. Найменування показників

проведення лабораторних досліджень                                            (аналізу)

Вартість проведення одного аналізу по показнику згідно затвердженої калькуляції, грн.. з ПДВ
Загальне мікробне число при t – 370С

Загалні коліформи , Еcoli ( кишкова пал.)

Ентерококи

Каламутність

Забарвленість

Запах при 200С , смак , присмак

Водневий показник рН

69,58

145,54

93,83

25,46

101,87

5,84

52,68

Залізо загальне

Загальна жорсткість

Мідь

Поліфосфати

Хлориди

Цинк

Марганець

Сухий залишок

Сульфати

Хлор залишковий вільний

Алюміній

Амоній

Миш’як

Молібден

Свинець

Нітрати

Нітрити

Фториди

Перманганатна окиснюваність

Запах при 600С

Нафтопродукти

Поверхнево активні речовини

Кадмій

Натрій

Ртуть

Кобальт

Нікель

Селен

Хром загальний

Кремній

11,51

40,03

11,51

107,28

32,76

11,51

11,51

44,34

137,41

9,48

11,51

37,70

11,51

11,51

11,51

64,54

25,52

171,19

57,30

 

43,31

101,62

11,51

11,51

11,51

11,51

11,51

11,51

11,51

11,51