Повідомлення

На виконання Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 (далі — Правила № 316) Департаментом інфраструктури міста та КП “Міськводоканал” Сумської міської ради розроблено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми.

            Згідно з ст. 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 27.07.2018 проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми» та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради в мережі Інтернет.

            На електронну адресу Департаменту інфраструктури міста надійшли зауваження і пропозиції ТОВ “Міолан”, ПАТ “Сумське НВО”, ДП «Сумська біологічна фабрика», ПАТ “Укрхімпроект”, АТ “ВНДІАЕН” щодо вищезазначеного проекту регуляторного акту.

            За результатами їх розгляду, розробниками частково враховано одержані від юридичних осіб зауваження і пропозиції, а саме враховано:

            “2.1.8. Вимагати від споживачів, стічні води яких не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору, виконувати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою їх утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів” – виключено з тексту місцевих правил приймання стічних вод як такий, що не відповідає п. 1 розділу ІІ Правил № 316;

            “2.2.11. Сплатити за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення із перевищенням ДК забруднюючих речовин” – виключено з тексту місцевих правил приймання стічних вод як такий, що не відповідає п. 2 розділу ІІ Правил № 316.

            Інші зауваження і пропозиції, які надійшли від юридичних осіб, мотивовано відхилено.

            За пропозицією Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України:

            – доповнено пункт 1.7 проекту Правил:

            “Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником (за виключенням випадків розташування об’єктів споживачів у житлових будинках, які мають стічні води побутового походження)…”;

            – виключено з пункту 2.2.5 проекту Правил:

            “розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача для визначення виробником щомісячного ліміту водоспоживання”;

            – включено до пунктів 6.6. та 6.8, додатку № 4 проекту Правил:

            “6.6. …Акт відбору проб стічних вод складається виробником за формою, визначеною додатком 4 до цих Правил. При цьому, виробник інформує споживача або його представника щодо проведення досліджень якості відібраних стічних вод у лабораторії виробника, та про можливість споживача бути присутнім під час зазначеної процедури у лабораторії виробника, шляхом зазначення даної інформації в акті відбору проб стічних вод…”,

            “6.8. …Споживач має право бути присутнім під час проведення виробником досліджень якості стічних вод споживача у лабораторії виробника, завчасно письмово повідомивши про це виробника…”,

            “Додаток № 4… Виробник даним актом інформує споживача або його представника щодо проведення досліджень якості відібраних стічних вод у лабораторії виробника, та про можливість споживача бути присутнім під час зазначеної процедури у лабораторії виробника, завчасно письмово повідомивши про це виробника…”.

            Доповнено пункт 7.11 проекту Правил:

            “ 7.11. У разі скиду рідких відходів до каналізаційної мережі виробника без укладення договору, а також за скид рідких відходів не на зливних станціях або пунктах, перевізник сплачує виробнику за весь об’єм скинутих рідких відходів, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення”.

            Листом від 10.09.2018 № 01-24/1324 Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України погоджено проект Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, як такий, що не суперечить вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.