Показники діяльності КП “Міськводоканал” СМР за 2015 рік

Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2014 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2014 роком

№ п/п Назва показників Од.вим. Факт 2014р. План     2015р. Факт     2015р. 2015р. до 2014р.,% Факт 2015р. до плану,%
1. 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 19923,7 20000,0 18471,4 92,7 92,4
2. Витрати та втрати води % 26,9 28,827 32,4 120,4 112,2
3. Подано води в мережу -“- 19740,4 19804,6 18304,6 92,7 92,4
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 14434,9 13699,3 12380,4 85,8 90,4
5. населення -“- 12307,3 7740,0 6917,8 56,2 89,4
6. бюджетні установи -“- 1085,4 800,0 749,5 69,1 93,7
7. інші споживачі -“- 1042,2 5159,3 4713,1 452,2 91,4
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 14217 14500,0 12444,0 87,5 85,8
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 13598,4 12899,6 11776,9 86,6 91,3
10. населення -“- 10943,3 10304,6 9419,3 86,1 91,4
11. бюджетні установи -“- 1049,3 795,0 781,5 74,5 98,3
12. інші споживачі -“- 1605,8 1800,0 1576,1 98,2 87,6
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 35515,0 52700,0 41162,0 115,9 78,1
14. населення -“- 27339,0 29760,3 24309,0 88,9 81,7
15. бюджетні організації -“- 3723,0 3076,0 2456,0 66,0 79,8
16. інші споживачі -“- 4453,0 19863,7 14397,0 323,3 72,5
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 31489,0 40340,0 35482,0 112,7 88,0
18. населення -“- 21442,0 32222,5 28313,0 132,0 87,9
19. бюджетні організації -“- 3554,0 2486,0 2367,0 66,6 95,2
20. інші споживачі -“- 6493,0 5631,5 4802,0 74,0 85,3
21. Інші доходи підприємства -“- 34792,0 12035,0 47200,0 135,7 392,2
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 47875,0 47740,0 58346,0 121,9 122,2
матеріальні витрати 21941,0 23000,0 27103,0 123,5 117,8
витрати на оплату праці -“- 10716,0 11093,5 12577,0 117,4 113,4
внески на соц.заходи -“- 3987,0 4193,0 4608,0 115,6 109,9
амортвідрахування -“- 4192,0 4050,0 4278,0 102,1 105,6
інші витрати -“- 7021,0 5403,5 9780,0 139,3 181,0
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 39333,0 43893,0 48512,0 123,3 110,5
матеріальні витрати -“- 16807,0 20020,0 21897,0 130,3 109,4
витрати на оплату праці -“- 11417,0 12386,5 13413,0 117,5 108,3
внески на соц.заходи -“- 4277,0 4682,0 4978,0 116,4 106,3
амортвідрахування -“- 4461,0 4500,0 4604,0 103,2 102,3
інші витрати -“- 2371,0 2104,5 3620,0 152,7 172,0
Інші витрати підприємства 9428,0 13440,0 21435,0 227,4 159,5