Показники діяльності КП «Міськводоканал» СМР за 2016 рік

№ п/п Назва показників Од. вим. Факт за     2015 План на 2016 Факт за   2016 Факт 2016 до 2015, % (гр.6/гр.4) Факт 2016 до плану, %(гр.6/гр.5)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 18471,4 18450,0 18337,2 99,3 99,4
2. Витрати та втрати води води % 32,4 30,8 32,7 100,9 106,2
3. Подано води в мережу -“- 18304,6 18260,0 18218,8 99,5 99,8
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 12380,4 12640,0 12267,3 99,1 97,1
5. населення -“- 6917,8 8540,0 8376,1 121,1 98,1
6. бюджетні установи -“- 749,5 750,0 718,3 95,8 95,8
7. інші споживачі -“- 4713,1 3350,0 3172,9 67,3 94,7
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 12444,0 12450,0 12475,6 100,3 100,2
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 11776,9 11800,0 11494,9 97,6 97,4
10. населення -“- 9419,3 9450,0 9229,0 98,0 97,7
11. бюджетні установи -“- 781,2 770,0 729,4 93,4 94,7
12. інші споживачі -“- 1576,1 1580,0 1536,5 97,5 97,2
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 41162,0 56905,0 55567,6 135,0 97,6
14. населення -“- 24309,0 38445,0 38386,0 157,9 99,8
15. бюджетні організації -“- 2456,0 3375,0 3071,1 125,0 91,0
16. інші споживачі -“- 14397,0 15085,0 14110,5 98,0 93,5
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ), всього в т.ч. т.грн. 35482,0 52510,0 50553,5 142,5 96,3
18. населення -“- 28313,0 42050,0 41246,6 145,7 98,1
19. бюджетні організації -“- 2367,0 3425,0 2996,0 126,6 87,5
20. інші споживачі -“- 4802,0 7035,0 6310,9 131,4 89,7
21. Інші доходи підприємства -“- 47200,0 18789,0 20926,9 44,3 111,4
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 58346,0 63030,0 64801,0 111,1 102,8
матеріальні витрати 27103,0 31740,0 33415,0 123,3 105,3
витрати на оплату праці -“- 12577,0 13960,0 13577,0 108,0 97,3
внески на соц.заходи -“- 4608,0 3060,0 2914,0 63,2 95,2
амортвідрахування -“- 4278,0 4270,0 4424,0 103,4 103,6
інші витрати -“- 9780,0 10000,0 10471,0 107,1 104,7
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 48512,0 51750,0 52391,0 108,0 101,2
матеріальні витрати -“- 21897,0 24530,0 24707,0 112,8 100,7
витрати на оплату праці -“- 13413,0 14860,0 14483,0 108,0 97,5
внески на соц.заходи -“- 4978,0 3280,0 3143,0 63,1 95,8
амортвідрахування -“- 4604,0 4670,0 4764,0 103,5 102,0
інші витрати -“- 3620,0 4400,0 5294,0 146,2 120,3
Інші витрати підприємства -“- 21435,0 13424,0 11038,0 51,5 82,2
Результат діяльності: прибуток(+), збиток(-) -“- -4449,0 0,0 -1182,0 26,6
24. Середньооблікова чисельність чол. 640,0 700,0 670,0 104,7 95,7