Показники діяльності за І квартал

№ п/п Назва показників Од. вим. Факт 1 кв.2015 План на 1кв. 2016 Факт за 1кв.2016 Факт 2016 до 2015,% Факт 2016 до плану,%
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 4575,6 4560,0 4559,7 99,7 100,0
2. Витрати та втрати води води % 29,8 31,0 34,3 115,1 110,6
3. Подано води в мережу -“- 4562,1 4510,0 4545,8 99,6 100,8
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 3202,9 3176,7 2985,8 93,2 94,0
5. населення -“- 2343,6 2176,0 1996,5 85,2 91,8
6. бюджетні установи -“- 191,1 191,9 176,2 92,2 91,8
7. інші споживачі -“- 668,2 808,8 813,1 121,7 100,5
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 3224,0 3240,0 3187,4 98,9 98,4
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 3088,2 3029,8 2831,3 91,7 93,4
10. населення -“- 2483,6 2430,1 2260,9 91,0 93,0
11. бюджетні установи -“- 197,2 196,3 184,9 93,8 94,2
12. інші споживачі -“- 407,4 403,4 385,5 94,6 95,6
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 10375,0 13901,4 13086,8 126,1 94,1
14. населення -“- 7454,0 9640,2 8842,8 118,6 91,7
15. бюджетні організації -“- 634,0 759,4 725,3 114,4 95,5
16. інші споживачі -“- 2287,0 3501,5 3518,7 153,9 100,5
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 9146,0 12894,0 11969,5 130,9 92,8
18. населення -“- 7242,0 10446,0 9714,0 134,1 93,0
19. бюджетні організації -“- 608,0 768,9 726,9 119,6 94,5
20. інші споживачі -“- 1296,0 1685,1 1528,6 117,9 90,7
21. Інші доходи підприємства -“- 2944,0 1153,0 3397,7 115,4 294,7
22. Собівартість послуг       водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 13523,0 15096,0 14982,0 110,8 99,2
матеріальні витрати 6150,0 7050,0 7433,0 120,9 105,4
витрати на оплату праці -“- 2847,0 3560,0 3144,0 110,4 88,3
внески на соц.заходи -“- 1048,0 1146,0 674,0 64,3 58,8
амортвідрахування -“- 1060,0 1100,0 1110,0 104,7 100,9
інші витрати -“- 2418,0 2040,0 2621,0 108,4 128,5
23. Собівартість послуг       водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 11687,0 12226,0 11545,0 98,8 94,4
матеріальні витрати -“- 5371,0 4610,0 4868,0 90,6 105,6
витрати на оплату праці -“- 3003,0 4070,0 3474,0 115,7 85,4
внески на соц.заходи -“- 1121,0 1538,0 758,0 67,6 49,3
амортвідрахування -“- 1148,0 1112,0 1223,0 106,5 110,0
інші витрати -“- 1044,0 896,0 1222,0 117,0 136,4
Інші витрати підприємства 4758,0 955,6 1499,0 31,5 156,9
Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) -“- -7503,0 -329,2 428,0 -5,7
24. Середньооблікова чисельність чол. 641 690 653 101,9 94,6