Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження Інвестиційної програми на 2019 рік

 І. Загальна характеристика Програми

 

Ця Інвестиційна програма розроблена відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанови Національної комісії,       що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», рекомендацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг і необхідності оновлення основних фондів КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Загальна сума коштів, на яку планується виконання заходів у Програмі складає 11594,90 тис.грн. (без ПДВ), з них: кошти амортизаційних відрахувань складають – 11594,90 тис.грн. (на водопостачання 5953,55тис.грн., на водовідведення 5641,35 тис.грн.).

Сума амортизаційних відрахувань по Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (прогнозний розрахунок)                   складає по воді 5953,55 тис.грн., по водовідведенню – 5641,35тис.грн. Разом сума складає 11594,90 тис.грн.

В основу реалізації Програми покладені наступні заходи:

–   щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання ;

–   зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

– щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

– щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального призначення.

ІІ. Мета та цілі Програми

        Основна мета та цілі Інвестиційної програми:

– забезпечення стабільного та якісного водопостачання всіх споживачів міста;

– забезпечення охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання;

– безаварійний прийом, пропускання і перекачування стічних вод та їх очистку;

– збереження потужності водопроводу та каналізації;

– раціональне розподілення води, зменшення її втрат;

– покращення показників безпеки та якості продукції;

– зменшення кількості нещасних випадків та надзвичайних ситуацій (аварій) в системі водопровідно-каналізаційного господарства.

 

 

 

ІІІ. Фінансовий стан та основні показники діяльності КП «Міськводоканал» Сумської міської ради за 2017 рік

          Балансова вартість основних засобів на 01.01.2018 року становить    249436,0 тис. грн., з них безкоштовно отримані 96298,7 тис. грн.

Амортизація основних засобів нараховується пооб’єктно прямолінійним методом згідно статті 138 розділу 111 „Податку на прибуток підприємств” Податкового Кодексу України від 05.04.2016 № та проведеної інвентаризації станом на 01.04.2011 року і наростаючим підсумком складає 144496,00 тис. грн. – це 58 %, а деякі з них мають до 100 % знос.

Вартість виробничих запасів станом на 01.01.2018 року складає 9401,00 тис. грн. Це залишки запасів в коморі та підзвітних осіб   підприємства, які необхідні для виробництва робіт і послуг та аварійний запас матеріалів, який створений на підприємстві, на суму 1055,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по чистій реалізаційній вартості станом на 01.01.2018 року складає 21549,00 тис. грн. Аналіз дебіторської заборгованості наведений у таблиці. Збір платежів за 12 місяців 2017 року склав 98 %,  в т.ч. населення 99 %.

п/п

Найменування боргів Станом

на

01.01.2017

тис.грн.

Станом

на 01.01.2018

тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року у %

(-) зменшення,

+) збільшення

1 2 3 4 5
1. Загальна дебіторська заборгованість 18465,0 21549,0 збільшилась на 16,7 %
в т.ч. за воду і стоки 16384,9 19581,5
Населення 10164,7 13147,0 збільшилась на 29,3 %
з них: поточна заборгованість за березень 4488,00 5984,00
борг від 1-3 місяців 280,1 235,0
борг від 4-12 місяців 244,4 592,6
борг до 36 місяців 328,3 894,5
борг більше 36 місяців 4823.4 5440,9 подано 483 позови   до суду

на суму 2351,9 тис.грн., 395 ухвал передано до виконавчої служби

2. Бюджетні установи 1942,0 1935,6 зменшилась на 0,3 %
Поточна заборгованість 1942,0 1935,6
3. Інші споживачі 4278,2 4498,9
в т.ч. поточна заборгованість 2367,6 2149,1
ТОВ „Сумитеплоенерго” 992,2 1435,4
Безнадійна заборгованість

(житлові управління)

918,40 914,40
Інша безнадійна заборгованість                   ( працюють ліквідатори)
Справи в судах
4. Дебіторська заборгованість за надані інші послуги 2080,1 1967,5 зменшилась на 5,4 %
в т.ч. заборгованість поточна за надані послуги у грудні термін сплати яких настає у січні місяці 2008,8 1907,4
населення (експлуатаційні витрати) 71,3 60,1 -15,7 % зменшується заборгованість

Дебіторська заборгованість з бюджетом по пільгах і субсидіях складає 954,00 тис.грн., тобто зменшилась на 56,8 % в порівнянні з минулим    періодом 2016 року.

Проведена попередня оплата за ТМЦ та виконання робіт згідно з  умовами договорів в сумі 334,0 тис.грн. Інша поточна заборгованість                   складає 684,0 тис.грн., в т.ч. нараховано пені за несвоєчасну сплату за воду і  стоки 543,1 тис.грн. та нараховані лікарняні в грудні місяці  2017 року 140,9 тис.грн., які надійдуть з фонду у січні місяці 2018 року.

В зв’язку з тим, що податок на додану вартість   нараховується по касовому методу, то станом на 01.01.2018 р. є податкові зобов’язання в сумі 9079,00 тис.грн., які нараховані на реалізовані послуги з водопостачання та водовідведення населенню та податковий кредит 4442,00 тис.грн. за отримані послуги та ТМЦ, які віднесені на собівартість послуг з водопостачання та водовідведення і залишились в кредиторській заборгованості перед постачальниками.

Статутний капітал підприємства становить 90976,0 тис.грн.

На рахунку «додатковий капітал» обліковуються безкоштовно   отримані основні засоби, дооцінка основних засобів, ТМЦ та нарахування амортизації на безкоштовно отримані основні засоби, що становить  51686,0 тис.грн.

Збиток станом на 01.01.2018 року складає 51612,0 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 7046,00 тис.грн. за рахунок невідповідності тарифів на воду і стоки до фактичної собівартості. Діючі тарифи для населення відшкодовують 98,3 % вартості послуг з водопостачання та лише 91 % з водовідведення.

В тарифах для населення, бюджету та інших споживачів закладено вартість 1 кВт-год електроенергії 2,023 грн., а нині діючий тариф за 1 кВт-год складає 2,0944 грн., без ПДВ.

На рахунку «неоплачений капітал» станом на 01.01.2018 р. обліковується обліковується залишок коштів у сумі 599,0 тис.грн., які були виділені Департаментом інфраструктури міста на реконструкцію та ремонт мереж і очисних споруд. Кошти підприємство використало не в повному об’ємі внаслідок економії.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.01.2018 року становить 53675,0 тис.грн. (в т.ч. 40775,0 тис.грн. заборгованість за електроенергію; третій підйом води 339,9 тис.грн.), в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась заборгованість перед ПАТ «Сумиобленерго» на 17858,5 тис.грн.

Поточна заборгованість перед бюджетом по податках і зборах  становить 4009,0 тис.грн. (в т.ч. збір на надра 1652,0 тис.грн.; збір  на водокористування 609,2 тис.грн.; екологічний податок 183,2 тис.грн.; податок на прибуток фізичних осіб 565,2 тис.грн.; військовий  збір 47,3 тис.грн., 20 % ГДК – 393,1 тис.грн., 30 % оренди – 1,5 тис.грн., ПДВ 557,5 тис.грн.) нарахування яких проведено за 4-й квартал 2017 року і термін сплати яких настане 30 січня 2018 року.

Заробітна плата з єдиним соціальним внеском складає 2771,0 тис.грн., виплачується своєчасно у два терміни на протязі місяця з 07 та 22 числа кожного місяця.

Середньоспискова чисельність штатних працюючих на підприємстві станом на 01.01.2018 року склала 691 чол., збільшилась в порівнянні                    з минулим роком на 21 чоловік. Середня заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.01.2018 року становить 4925,0 грн., яка збільшилась на 29 % у  порівнянні з відповідним періодом минулого року за рахунок збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму              в 2017 році.

Обсяги виконаних робіт підприємства за звітний період від усіх видів діяльності склали 149885,00 тис.грн., або збільшились на 18 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року за рахунок введення в дію нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Витрати підприємства за  2017 рік склали 156931,0 тис.грн. або збільшились у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22,4 % за рахунок цін на електроенергію, ППМ, ТМЦ заробітної плати.

Основна доля витрат припадає на: матеріальні витрати 48 % (в т.ч. електроенергія 40 %); ФОП з нарахуваннями 31,7 %; амортизаційні відрахування 8 %.

Собівартість послуг станом на 01.01.2018 року складає:

  • по водопостачанню 6,672 грн./м3; – по водовідведенню 5,780 грн./м3.

Фінансовий результат від всіх видів діяльності по підприємству  за 2017 рік складає збиток в сумі 7046,0 тис. грн.

У відповідному періоді 2016 року підприємство мало збиток в сумі 1415,0 тис.грн.

Підприємство на протязі 2017 року отримало інших доходів в сумі 8965,0 тис.грн. фінансової підтримки від Сумської міської ради в сумі              7954,1 тис.грн. та інших доходів ( в т.ч. аналіз води, збільшення лімітів, виготовлення технічних умов, проекти, врізки водопроводів та каналізації, промивки мереж, будівельних робіт, реалізації ТМЦ).

Порівняльна таблиця окремих показників підприємства

 

Показники Одиниця

виміру

За

2016 рік

За

2017 рік

Відхилення

зменшення/

+збільшення

Піднято води тис.м3 18337,2 16988,8 –          1348,4
Реалізовано води -//- 12267,3 12338,8 + 71,5
в т. ч. населення -//- 8376,1 8366,6 –          9,5
бюджет -//- 718,3 709,6 –          8,7
інші -//- 3172,9 3262,6 + 89,7
Фактичні витоки % 32,7 26,8          – 5,9
Фактичні витрати електроенергії

на підйом води

тис.

кВт- год

 

16368

 

15505,8

 

       – 862,2

Реалізовано стоків тис.м3 11494,9 11481,1 –          13,8
в т. ч. населення -//- 9229,0 9235,0 + 6
інші -//- 1536,5 1525,6 –          10,9
бюджет -//- 729,4 720,5 – 8,9

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради приділяє значну увагу зменшенню збитковості підприємства. Основний вплив на зменшення витрат має впровадження енергозберігаючого обладнання.

  1. IV. Узагальнена технічна характеристика КП «Міськводоканал»

Сумської міської ради

Основна технічна характеристика по підприємству зазначена у формі № 11-НКРЕКП –загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна), затвердженій Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31.05.2017 № 717, за 2017 рік (додаток 5).

  1. V. Обгрунтування інвестиційних витрат

      Обґрунтування впровадження заходів, передбачених Програмою зазначені у техніко-економічному обґрунтуванні – додаток 6.

https://vodokanal.sumy.ua/index.php/pages/investitsijni-programi/795-investitsijna-programa-na-2019-rik

 

VІ. Аналіз впливу результатів реалізації Програми на складові тарифу та фінансово – господарську діяльність підприємства

         Основною метою запропонованої Інвестиційної програми є зменшення основних витрат підприємства, в т.ч. за статтею електроенергія, що в кінцевому рахунку буде забезпечувати підприємству беззбиткову діяльність в подальшому.

З метою забезпечення безперебійним водопостачанням важливих частин міста передбачена розробка проектно – кошторисної документації на реконструкцію сталевих водоводів та капітальний ремонт свердловини.

Переоснащення свердловин гарантує надання стабільних та якісних послуг з водопостачання в належному обсязі.

Переснащення каналізаційних насосних станцій насосними агрегатами   направлене на зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, гарантує надання якісних послуг з водовідведення.

Придбання автомобіля для служби лабораторного контролю направлене на більш якісне виконання виробничих завдань з відбору проб.

Придбання установки барової на базі трактора МТЗ-80,82 підвищить продуктивність роботи при ліквідації аварійних ситуацій, зменшить руйнування дорожнього покриття та зменшить навантаження на екскаваторну техніку.

 

Придбання трансформаторів для водозаборів, КНС-9 та мулонасосної № 2 очисних споруд сприятиме стабільній роботі стратегічно важливих об’єктів та економії електроенергії.

Для зменшення рівня небезпеки на міських очисних спорудах планується впровадити для знезаражування стічних вод замість хлору – гіпохлорит натрію.

Загальний аналіз впливу результатів реалізації Інвестиційної програми на структуру тарифів водопостачання та водовідведення зазначено у додатках 7,8.

 

 

Головний бухгалтер                                                        С.Г. Гладкий

Начальник ВТВ                                                               Ю.І. Ульянченко

Начальник ПЕВ