Повідомлення про планову діяльність

Додаток 2

до Порядку передачі документації для

надання висновку з оцінки впливу на

довкілля та фінансування оцінки

впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)


(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

                                           КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКВОДОКАНАЛ”

                       СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)

                        код ЄДРПОУ 03352455

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1.Інформація про суб’єкта господарювання

40009, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, вул. Білопільський шлях, будинок 9; тел./факс (0542) 700-181; Email: vodocanal_sumy@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Основним видом діяльності КП “Міськводоканал”  є надання послуг з водопостачання та водовідведення. Даним проектом вирішується реконструкція сталевого водоводу Ø400 від насосної станції Ново-Оболонського водозабору до пров. Громадянського в м. Суми. Відповідно до завдання на проектування передбачено:

  1. Виконати заміну існуючої сталевої водопровідної мережі Д = 400 мм поліетиленовою трубою Д = 100-200 мм методом санації та передбачити виконання наступних заходів:

–           влаштування водопровідних колодязів розрахункового діаметру із залізобетонних замкових кілець з зовнішньою гідроізоляцією відповідно до діючих норм;

–           люка на водопровідні колодязі із запірними пристроями з нержавіючої сталі з ангивандальним захистом розрахункового навантаження, запірну арматуру класу «А», чавунні фасонні частини;

 

–           для потреб пожежогасіння на проектуємій водомережі передбачити влаштування чавунних пожежних гідрантів із двома замками;

–           виконати перепідключення діючих абонентів;

–           на території Ново-Оболонського водозабору передбачити влаштування водопровідної камери із влаштуванням лінійної засувки Д = 400 мм – 1 од., класу «А» і фасонних частин;

–           в приміщенні станції Ново-Оболонського водозабору, на водопровідній лінії передбачити заміну засувки Д = 400 мм класу «А».

Ділянка №3 (існуюча): від Ново-Оболонського водозабору до пров. Громадянський загальною довжиною – 1590м.

Також проектом передбачено: будівництво додаткової лінії водопровідної мережі для можливості з’єднання Ново-Оболонського водозабору з пров. Громадянський, що в свою чергу забезпечить більш надійне та безперебійне водопостачання споживачів.

Ділянка №4, що проектується: від Ново-Оболонського водозабору до пров. Громадянський загальною довжиною – 1340 м. Дана ділянка трубопроводу перетинатиме річку Стрілка та проходитиме біля неї уздовж дороги.

Потужність або характеристика об’єкта будівництва, виробнича програма – 9500м3/добу.

Проектні рішення направлені на ліквідацію проблем пов’язаних з витіканням води, що подається споживачам, а також з метою забезпечення населення якісною питною водою.

 

Технічна альтернатива 1.

Нова ділянка водопроводу, що проектується від існуючої насосної станції до врізки в існуючий колодязь №2 (пров. Громадянський), виконується із раструбних труб ВЧШГ Ø429×8,1 до 40 атм Hamoun Nyzeh із з’єднанням R.J. На мережі передбачається водопровідна камера №25 (існуюча), з встановленням запірної арматури, засувки клинової Ду400 Py1,6 фірми Hawle. Мережі прокладаються на глибині 1,2 – 2,7м, з уклонами від 0,001 до 0,1, в ізоляції з пінополістеролових скорлуп у місцях прокладання нижче глибини промерзання. Спосіб з’єднання трубопроводів – замково-раструбне.

У місці прокладання трубопроводу вологі грунти із високим заляганням грунтових вод та розрахунковим опором грунтів Ro – 64,0 кПа. Через це передбачається штучна основа під трубопровід. Основа під трубопроводи – бетонна основа із бетону класу М200 у армованій композитній сітці Ø3мм з ячейками 100×100 товщиною 150мм. На бетонній основі організувати піщану подушку товщиною 150мм. Прокладка трубопроводів ведеться відкритим способом. Встановлення колодязів на новій проектованій мережі не передбачається, врізка здійснюється у існуючому колодязі ВК-2 (пров. Громадянський).

Нова ділянка водопроводу, що проектується на місці існуючого сталевого водоводу Ø400, прокладається від існуючої камери №25, з установкою запірної арматури (засувка фланцева Ду100 Py1,6, фірми Hawle), до існуючого колодязя №2 (пров. Громадянський) методом санації.

Існуючі мережі, які реконструююються  виконуються із поліпропіленових труб ПЕ100 SDR 17 Ø110×6,6 до 10атм згідно ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Трубопровід прокладається на місці існуючого водопроводу, через існуючі колодязі методом санації з послідуючим підключенням усіх абонентів мережі. Спосіб з’єднання трубопроводів – зварка. У існуючому колодязі №10 встановлюється пожежний гідрант.

 

 

Технічна альтернатива 2.

Передбачає виконати нову ділянку водопроводу, що проектується від існуючої насосної станції до врізки в існуючий колодязь №2 (пров. Громадянський) із поліетиленових труб із Ø429×8,1 до 40 атм VDL з’єднаних між собою шляхом стикового зварювання. Але застосування раструбних труб ВЧШГ, передбачених технічною альтернативою 1 має ряд переваг, зокрема це: дані труби більш стійкі до гідравлічних навантажень, крім того, більший внутрішній прохідний перетин труб ВЧШГ, в порівнянні з поліетиленовими трубами (при однаковому показнику умовного проходу DN), дозволяє значно знизити витрати на перекачування води, що транспортується.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом підбору технологічного обладнання і матеріалів, схем інженерного забезпечення, враховуючи розміри та конфігурацію ділянки де будуть реалізовані проектні рішення.  І є найбільш ефективною, як з економічної, та технологічної точок зору.

 

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Ділянка водопроводу, що проектується від існуючої насосної станції до врізки в існуючий колодязь №2 розташована у місті Суми по вулиці Громадській.

 Цільове призначення – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Проектні рішення направлені на ліквідацію проблем пов’язаних з витіканням води, що подається споживачам, а також з метою забезпечення населення безперебійною подачею санітарно-епідеміологічно безпечної якісної питної води.

 

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо)

Проектом передбачено будівництво водопроводу із поліетиленових труб та санація методом «труба в трубі» із поліетиленових труб.

Виходячи з об’ємів робіт , які визначені проектом та кошторисом визначаються основні види робіт та  робиться розрахунок необхідної техніки для виконання робіт.

При санації водопроводу необхідно виконати наступні основні види робіт:

Риття траншей для монтажу поліетиленових труб.

Улаштування кріплення стін траншеї.

Зварювання та монтаж трубопроводів в комплексі з сумісними роботами.

Улаштування траншеї для відкопування існуючого водопроводу та його демонтаж для протягування поліетиленових труб.

Виконується прочистка існуючого водопроводу з допомогою шаблона діаметром 145мм. Протягування шаблона з допомогою троса виконується послідовно по мірі розкопки захваток 200-250 метрів.

Поліетиленові труби попередньо зварюються в  ланцюг довжиною по 200-250 метрів.

Після протягування труб виконується їх випробування на тиск згідно з   вимогами ДСТУ – НБВ.2.5-40-209 “Проектування та монтаж мереж   водопостачання та каналізації із поліетиленових труб”.

Засипка траншей.

Основний принцип виконання робіт:

– улаштування траншей і котлованів виконується екскаваторами, ємкістю ковша 0,5м3 типу HYUNDAI  з складуванням ґрунту по лівій стороні траншеї, що забезпечує вільний підхід і транспортування труб і інших матеріалів  до міс-ця монтажу. Розвантажування труб, кілець та інших сумісних матеріалів та мон-таж трубопроводу і колодязів виконується  автомобільним краном КС-2561Д;

– засипка   траншей   і   котлованів   бульдозером  ДЗ-29;

– кожна ділянка траншеї на якій ведуться роботи огороджується тимчасовою огорожею, а сама траншея кріпиться.

Виконання підготовчих робіт та роботи по протягуванню поліетиленового трубопроводу виконуються в такій послідовності:

– розкопується існуючий водопровід;

– виконується демонтаж однієї труби;

– за допомогою пристосування для прочистки виконується його прочистка.

Ця робота виконується захватками по 200 – 250м.

 

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

Щодо впливу на атмосферне повітря:

Дотримання встановлених значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, дотримання рівнів граничнодопустимих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання (будівельних механізмів), контроль фонового вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час виконання будівельних робіт.

Щодо впливу на водне середовище:

-Дотримання режимів зон санітарної охорони;

-Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування для водопостачання, уникнення впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів;

-Передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, які утворюватимуться при будівництві, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення;

-В аварійних ситуаціях, пов’язаних з їх забрудненням, що може шкідливо вплинути на здоров’я людей і стан водних екосистем негайно розпочати ліквідацію її наслідків і повідомити про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та міську раду;

-Дотримання правил протипожежної безпеки під час будівництва.

-Рослинний і тваринний світ: відсутність прямого інтенсивного впливу;

-Санітарно-епідеміологічні: нормативи шумового впливу на людину у межах нормативних.

 

 

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання зон санітарної охорони.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні та будь-які інші дослідження виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

ЗСО об’єкта планованої діяльності повністю витримується.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

клімат і мікроклімат не передбачається;

повітряне середовище під час реконструкції короткочасний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійснення зварювальних робіт. Під час експлуатації – вплив на повітряне середовище відсутній.

геологічне середовище не передбачається;

водне середовище вплив планованої діяльності на водне середовище відсутній.

ґрунти та земельні ресурси тимчасовий вплив при проведенні будівельних робіт;

відходи матимуть місце при проведенні будівельних робіт і тимчасово зберігатимуться у спеціально відведених місцях та по мірі утворення вивозятимуться спеціалізованими підприємствами для подальшого зберігання, оброблення, знешкодження, утилізації, повторного використання або видалення;

навколишнє техногенне середовище в районі проведення запланованих робіт, відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних впливів від планованої діяльності. Проведення робіт передбачено здійснювати при дотриманні вимог природоохоронного законодавства, що забезпечить ефективний захист навколишнього середовища, від понаднормативного впливу;

акустичне навантаження – рівень звукового впливу при будівництві на границі житлової забудови буде в межах норми;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та біорізноманіття – прямі та опосередковані загрози, які могли б сприяти порушенню рослинного покриву та впливу на флору, фауну і природно-заповідні об’єкти відсутні. Відсутні можливі ризики, спрямовані на порушення природного рослинного покриву та тваринного світу. Вплив на флору, фауну та біорізноманіття  характеризується як екологічно відсутній;

 

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної ділянки лише під час будівництва.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність КП “Міськводоканал”  відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:

– п. 11. Інші види діяльності – видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

10.Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11.Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінці впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, визначається у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

12.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 13.Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.Рішення про провадження планової діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 15.Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА, за адресою:
40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2; тел (0542) 62-97-99, (0 542) 77 08 61, (факс) (0542) 63-28-39; е-mail:  ovd.sumy@gmail.com
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля – Шкробот Інна Вікторівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)