Договірна робота

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються споживачами
(юридичними особами, фізичними особами-підприємцями)
для укладення договору про надання послуг з централізованого

постачання холодної води і водовідведення

№ п/п Найменування документа
1. Генплан об’єкта в масштабі 1: 500
2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на дату звернення з відповідною заявою на укладення договору.
3. Копія витягу з реєстру платників податку.
4. Копії установчих документів для юридичних осіб, громадських формувань (статут, положення).
5. Копії паспорту та картки платника податків для фізичної особи-підприємця (ідентифікаційний номер).
6. Правовстановлюючі документи:

1. Для існуючого об’єкта – копія документа щодо права власності або користування на об’єкт водопостачання (договір купівлі-продажу, договір оренди, тощо).
2. Для новозбудованого об’єкта – копія зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат.
3. Для будівництва – копія дозволу на виконання будівельних робіт.

7. Копія документу, що підтверджує право підпису договору (копія наказу чи розпорядження про призначення керівника, копія довіреності тощо), копія наказу про призначення особи, відповідальної за збереження пломбування, справний стан, безпечну експлуатацію систем водокористування, зняття показань засобів обліку води, уповноваженої на підписання відповідних актів.
8. Індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг.
9. Копії паспортів засобів обліку води.
10. Копія технічного паспорту об’єкту водопостачання.
11. Заява на укладення договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення. Характеристика складу стічних вод за кожним з випусків для вже підключених споживачів.

Надані копії документів повинні бути належним чином завірені споживачем.

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються споживачами – фізичними особами

(власника квартири чи приватного будинку)

для укладення договору про надання послуг з централізованого

постачання холодної води і водовідведення

№ п/п Найменування документа
1. Заява на укладення договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення .
2. Копіії паспорту та картки платника податків (ідентифікаційний номер) для фізичної особи
3. Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує права власності або користування об’єктом водопостачання (договір купівлі-продажу, договір оренди, тощо).
4. Довідка про склад сім’ї
5. Копії паспортів засобів обліку води (при наявності в приміщенні засобів обліку води)

Надані копії документів повинні бути належним чином завірені споживачем.