Звіт про роботу за 2014 рік

1. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради розпочало роботу в 1984 році. Підприємство є комунальним унітарним і засновано на комунальній власності територіальної громади міста Суми. Майно КП «Міськводоканал» Сумської міської ради належить підприємству на підставі господарського віддання. Підприємство володіє і користується закріпленим за ним майном на свій розсуд та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством.

2. Функції підприємства

Основною метою та предметом діяльності КП «Міськводоканал» Сумської міської ради є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення водою, здійснення відведення та очистки стічних вод.

Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел на шести водозаборах міста.

Станом на 01.01.2015 на балансі та обслуговуванні КП «Міськводоканал» Сумської міської ради знаходиться 75 одиниць артезіанських свердловин, з них:

51 – робоча, 4 – незадіяні та наглядові, 20 – потребують ремонту, геофізичного обстеження, тампонажу.

Вода подається з підземних джерел верхньокрейдяного горизонту, сеноман-нижньокрейдяного та юрсько-тріасового комплексів.

Загальна добова потужність водопроводу складає 88,39 тис.м³/добу.

Фактична подача води в місто складає 51-55 тис.м³/добу.

Для забезпечення водопостачання в місті Суми находиться в експлуатації 528,712 км водопровідних мереж діаметром від 50 мм до800 мм (з них зношених – 208,822 км – 39,5%):

– внутрішньоплощадкових мереж водозаборів – 27,045 км,

– водоводів – 42,258 км,

– вуличних водопровідних мереж – 360,077 км,

– внутрішньоквартальних мереж та будинкових вводів – 99,332 км,

– водорозбірних колонок – 776 одиниць.

Водовідведення здійснюється каналізаційними мережами загальною довжиною 331,091 км, в тому числі:

– напірних колекторів – 42,508 км

– вуличних каналізаційних мереж – 134,765 км,

– внутрішньоквартальних каналізаційних мереж – 153,818 км.

Працюють 19 каналізаційних насосних станцій, з них шість перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, а чотирнадцять – в басейни цих станцій.

Очисні споруди проектною потужністю 135 тис.м³/добу забезпечують необхідну очистку стічних вод згідно з вимогами регламенту, санітарно-епідеміологічних органів, екологічної інспекції. Фактично очисні споруди забезпечують очистку стічних вод в об’ємі 65-70 тис.м³ на добу.

3. Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2013 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2013 роком

№ п/п Назва показників Од.вим. Факт 2013р. План     2014р. Факт     2014р. 2014р. до 2013р.,% Факт 2014р. до плану,%
1. 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 20924,7 21100,0 19923,7 95,2 94,4
2. Витрати та втрати води води % 33,9 28,827 26,9 79,4 93,3
3. Подано води в мережу -“- 20344,6 20720,0 19740,4 97,0 95,3
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 13437,4 13520,0 14434,9 107,4 106,8
5. населення -“- 11486,8 11570 12307,3 107,1 106,4
6. бюджетні установи -“- 921,1 920 1085,4 117,8 118,0
7. інші споживачі -“- 1029,5 1030 1042,2 101,2 101,2
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 20300 18755,0 14217,0 70,0 75,8
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 12882,8 13050 13598,4 8996,5 104,2
10. населення -“- 10221,2 10310,0 10943,3 107,1 106,1
11. бюджетні установи -“- 884,4 890 1049,3 118,6 117,9
12. інші споживачі -“- 1777,2 1850 1605,8 90,4 86,8
13. % витоків 33,9 28,8 26,9 79,4 93,4
14. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 32823,0 33053,7 35515,0 108,2 107,4
15. населення -“- 27885,0 25685,1 27339,0 98,0 106,4
16. бюджетні організації -“- 2982,0 3185,6 3723,0 124,8 116,9
17. інші споживачі -“- 4331,0 4212,7 4453,0 102,8 105,7
18. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 30017,0 30628,8 31489,0 104,9 102,8
19. населення -“- 21956,0 20207,6 21442,0 97,7 106,1
20. бюджетні організації -“- 2798,0 2963,7 3554,0 127,0 119,9
21. інші споживачі -“- 7189,0 7455,7 6493,0 90,3 87,1
22. Інші доходи підприємства -“- 14986,0 8996,5 34792,0 232,2 386,7
23 Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 42170,0 45512,0 47857,0 113,5 105,2
матеріальні витрати 19903,0 20063,0 21941,0 110,2 109,4
витрати на оплату праці -“- 8759,0 10900,0 10716,0 122,3 98,3
внески на соц.заходи -“- 3280,0 4128,0 3987 121,6 96,6
амортвідрахування -“- 3876,0 3875,0 4192 108,2 108,2
інші витрати -“- 6352,0 6526,0 7021 110,5 107,6
23 Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 32724,0 37293,0 39333 120,2 105,5
матеріальні витрати -“- 15348,0 14900,0 16807 109,5 112,8
витрати на оплату праці -“- 11626,0 11560,0 11417 98,2 98,8
внески на соц.заходи -“- 4391,0 4377,0 4277 97,4 97,7
амортвідрахування -“- 4226,0 4270,0 4461 105,6 104,5
інші витрати -“- 1983,0 2186,0 2371 119,6 108,5
Інші витрати підприємства 8052,0 4300,0 9428 117,1 219,3
Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) -“- -5120,0 -14426,0 +5178 -101,1 -35,9
24 Середньооблікова чисельність чол. 630 650 650 103,2 100,0

4. Головні події – обсяг, адреса, фінансування

Водопостачання:

1. Заміна аварійних ділянок вуличних водопровідних мереж та вводів до житлових будинків довжиною 690,6 п.м. на суму 76,341тис.грн.

2. Поточний ремонт мереж водопостачання (з відновленням благоустрою) в сквері «Покровський», довжиною 88,5 п.м. на суму 67891,81 грн.

3. Капітальний ремонт мереж водопостачання за адресою вул. 20 років Перемоги (ЦРЛ), Ø 63 мм, L = 45 п.м.

4. Капітальний ремонт водопровідної мережі Ø 400 мм за адресою пр. М.Лушпи – вул. Черепіна – Ø 400 мм, L = 41 п.м.

5. Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання за адресою вул. Охтирська, 27, L = 7 п.м., на суму 2694,78 грн.

   Водовідведення:

1. Реконструкція каналізаційних мереж з переключенням КНС-3 на самотічний колектор по вул. Миргородській довжиною 248 п.м. Ø 250 мм на суму 154,099 тис.грн.

Очисні споруди:

1. Оснащення очисних споруд приладами обліку стічних вод (на скидних колекторах) (капітальний ремонт) ЭХО-Р-02 –1одиниця на суму 37,644 тис.грн.

2.Заміна насосу мулонасосної станції №2 на очисних спорудах                           (FZB7.26 з двиг. 45 кВт) на загальну суму 203806,42 грн.

3. Придбано повітродувку ES 155/5P з перетворювачем частоти VLT HVAC DRIVE   FC -102 200 кВт ІТ54 та електродвигуном FELM 200 кВт, 1500 об/хв. на суму 791240,00 грн., яку планується змонтувати на компресорній станції очисних споруд у 2015 році.

Інші роботи :

1. Поточний ремонт вимощення свердловини № 12 Ново-Оболонської ВНС на суму 2794,33 грн.

2. Поточний ремонт вимощення ТП-160 Ново-Оболонської ВНС на суму 4657,23 грн.

3. Поточний ремонт покрівлі КНС-10 на суму 13467,81 грн.

4. Поточний ремонт покрівлі КНС-3 на суму 6010,68 грн.

5. Поточний ремонт покрівлі КНС-4 на суму 3176,30 грн.

6. Поточний ремонт покрівлі Тополянської ВНС на суму 7366,49 грн.

7. Поточний ремонт покрівлі складу МТЦ на суму 28372,96 грн.

8. Поточний ремонт покрівлі автогаража очисних споруд на суму 3848,09 грн.

9. Поточний ремонт покрівлі плунжерної № 3 очисних споруд на суму 2781,16 грн.

10. Поточний ремонт покрівлі КНС-12 на суму 1520,78 грн.

11. Поточний ремонт покрівлі компресорної очисних споруд на суму 1520,78 грн.

12. Поточний ремонт покрівлі дренажної насосної станції № 1 очисних споруд на суму 2334,01 грн.

13. Поточний ремонт покрівлі мулонасосної станції № 1 очисних споруд на суму 4931,71 грн.

14. Поточний ремонт покрівлі АПК очисних споруд на суму 12055,32 грн.

15. Заміна насосу свердловини № 12 Лепехівського водозабору GCA.5.10.2 з

електродвигуном   SPM 8.37 кВт на суму 105707,67 грн.

16. Установлення люків на зовнішніх мережах каналізації, 38 шт. на суму 2739,00 грн.

17. Установлення люків на зовнішніх мережах водопостачання, 18 шт. на суму 1500,00 грн.

18. З метою попередження травматизму мешканців міста та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення за кошти міського бюджету придбано 462 люки на суму 299124,0 грн., силами КП «Міськводоканал» Сумської міської ради ведеться їх встановлення.

Додатково – за кошти підприємства ведеться робота зі створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Суми.

Згідно договору № 15/14 від 08 квітня 2014 року ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство Енертех» виконує проектування геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Суми, загальна сума витрат складає 1497, 674 тис.грн.

Геоінформаційна система (ГІС) призначена для створення єдиної схеми мереж водопостачання міста з можливістю проведення гідравлічних розрахунків, вирішення прикладних задач, обліку та ведення статистики аварій, витрат матеріалів та профілактичних робіт. Станом на 01.01.2015 виконано близько 60% від загального об’єму робіт.

5. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи підприємства

Ефективна (беззбиткова) робота КП «Міськводоканал» СМР залежить                    в першу чергу від своєчасного прийняття обґрунтованих тарифів                                           на водопостачання та водовідведення.

Серед основних проблем в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виділено такі:

–         реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення міста;

–         будівництво нитки напірного каналізаційного колектору;

–         реконструкція (модернізація) міських очисних споруд;

–         максимальне обмеження (заборони) використання артезіанської питної води для технічних потреб;

–         будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт існуючих артезіанських свердловин