Звіт про роботу за 2015 рік

1. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради розпочало роботу в 1984 році. Підприємство є комунальним унітарним і засновано на комунальній власності територіальної громади міста Суми. Майно КП «Міськводоканал» Сумської міської ради належить підприємству на підставі господарського віддання. Підприємство володіє і користується закріпленим за ним майном на свій розсуд та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством.

2. Функції підприємства

Основним завданням КП «Міськводоканал» Сумської міської ради є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення водою, здійснення відведення та очистки стічних вод. Комунальне підприємство працює за ліцензією від 29.11.2013 року № 199640 виданою НКРЕКП.

Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел на шести водозаборах міста.

Станом на 01.01.2016 на балансі та обслуговуванні КП «Міськводоканал» Сумської міської ради знаходиться 75 одиниць артезіанських свердловин, з них:

51 – робоча, 4 – незадіяні та наглядові, 20 – потребують ремонту, геофізичного обстеження, тампонажу.

Вода подається з підземних джерел верхньокрейдяного горизонту, сеноман-нижньокрейдяного та юрсько-тріасового комплексів.

Загальна добова потужність водопроводу складає 88,39 тис.м³/добу.

Фактична подача води в місто складає 51-55 тис.м³/добу.

Для забезпечення водопостачання в місті Суми находиться в експлуатації 528,777 км водопровідних мереж діаметром від 50 мм до800 мм (з них зношених – 209,867 км – 39,7%):

– внутрішньоплощадкових мереж водозаборів – 27,045 км,

– водоводів – 42,258 км,

– вуличних водопровідних мереж – 360,077 км,

– внутрішньоквартальних мереж та будинкових вводів – 99,397 км,

– водорозбірних колонок – 763 одиниць.

Водовідведення здійснюється каналізаційними мережами загальною довжиною 331,161 км, в тому числі:

– напірних колекторів – 42,508 км

– вуличних каналізаційних мереж – 134,765 км,

– внутрішньоквартальних каналізаційних мереж – 153,888 км.

Працюють 20 каналізаційних насосних станцій, з них шість перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, а чотирнадцять – в басейни цих станцій.

Очисні споруди проектною потужністю 135 тис.м³/добу забезпечують необхідну очистку стічних вод згідно з вимогами регламенту, санітарно-епідеміологічних органів, екологічної інспекції. Фактично очисні споруди забезпечують очистку стічних вод в об’ємі 65-70 тис.м³ на добу.

3. Фінансовий звіт за 2015 рік

Доходи по підприємству за   2015 рік склали 123,8 млн. грн., при запланованих на рік 105,075 млн. грн., тобто збільшились на 18,7 млн. грн. , або на 18%.

Доходи від основних видів діяльності, тобто послуг централізованого водопостачання та водовідведення, у 2015 році збільшились на26036 тис. грн., в порівнянні з 2014 роком, за рахунок уведення в дію з 01.01.2015 нових тарифівзгідно постанови НКРЕКП від 18.12.2014 № 827 та подальшого прийняття додаткових тарифів на постачання холодної води,водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) ,а саме :

                                                                             

тис. грн. (без ПДВ)

№ п/п Доходи План

2015 р.

Факт

2015 р.

Відхилення   плану,( +,-)

в порів. З фактом 2014 року

% ( план   2015 р.до факт 2014 р. )
1. – водопостачання 52700,0 41162,0 -11538,0 78,1
2. – водовідведення 40340,0 35482,0 -4858,0 88,0
3. – інші доходи від реалізації послуг 3500,0 5498,0 1998,0 157,1
4. – інші операційні доходи 3960,0 37043,0 33083 в 9 р.б.
5. – інші фінансові доходи 30,0 23,0 -7,0 76,7
6. – інші доходи

(амортизація безкоштовно отриманих ОС

4545,0 4636,0 91,0 102,0
Всього : 105075,0 123844    18769,0 117,9

По інших видах діяльності (врізки, видача ТУ, послуги з хіміко-бактеріологічного аналізу води та стоків та ін.), доходи збільшились на 57,1 %.

Основним фактором збільшення інших операційних доходів є отримана субвенція з державного бюджету на погашення різниці в тарифах населення, загальна сума якої у 2015 році склала 33999 тис. грн. (проведені заліки по ПАТ «Сумиобленерго»
на суму 30179,9 тис. грн., та по ПДВ на суму 3818,6 тис. грн.)

Витрати підприємства за 2015 рік склали 128,3 млн. грн. при врахованих у плані 105,075 млн. грн.,тобто збільшились на 23,2 млн. грн., або на 22 % за рахунок :

– росту цін на електроенергію (майже на 14 %);

– росту цін на паливно–мастильні та інші матеріали ( в цілому на 25%);

– податків та зборів ( збір за користування надрами, збір за забруднення навколишнього середовища);

– збільшення витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи на суму 3994,1 тис. грн., або на 11 %, за рахунок нарахування індексацій грошових доходів населення у зв’язку з ростом споживчих цін.

Збільшення у 2015 році інших операційних витрат у порівнянні з планом відбулось за рахунок нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за електроенергію, платежів до бюджету, нарахувань за перевищення ГДК та інших витрат.

Витрати підприємства за 2015 рік

№ п/п Доходи План

2014р.

Факт

2015 р.

Відхилення   плану,( +,-)

в порів. З фактом 2014 року

% ( план   2015р. до факт 2014 р.)
1 Матеріальні витрати 52170,0 53948,0 1778,0 103,4
2 Витрати на оплату праці 25170,0 28277,0 3107,0 112,3
3 Відрахування на соціальні заходи 9531,9 10419,0 887,1 109,3
4 Амортизація 8800,0 9028,0 228,0 102,6
5 Інші операційні витрати 9351,1 26609,0 17257,9 в 2,8 р. б.
6 Інші витрати 52,0 12,0 – 40,0
Всього : 105075,0 128281,0 23218,0 122,1

Доходи від реалізації послуг водопостачання, водовідведення зменшились за рахунок неприйняття НКРЕКП нових тарифів, які повинні були врахувати витрати підприємства на повірку квартирних засобів обліку води та витрати на утримання відділу збуту по роботі з мешканцями багатоповерхових будинків, а також за рахунок зменшення обсягів реалізації води та стоків по всіх категоріях споживачів.

Протягом 2015 року тарифи відшкодовували лише 69 % витрат підприємства.

Результат діяльності   підприємства за 2015 рік – збиток в сумі 4,4 млн. грн. (планом передбачався нульовий результат).

Слід зауважити, що від основної діяльності – централізоване водопостачання , водовідведення підприємство отримало збитки в сумі      30,2 млн. грн. і лише за рахунок проведеної субвенції (33,999 млн. грн.)
та виконання інших робіт підприємство змогло завершити плановий рік з незначним збитковим результатом.                            

Облікова чисельність працюючих станом на 01.01.2016 склала 660 чоловік(станом на 1.01.2015 року складала 650 чоловік), що на 10 осіб більше ніж у попередньому році (збільшення чисельності контролерів), у тому числі робітники – 532 чол., ІТР та службовці 128 чол.

Інвестиційна діяльність підприємства планувалась, виходячи з суми амортизаційних відрахувань на плановий рік, у зв’язку з тим, що   тарифами,

затвердженими НКРЕКП на централізоване водопостачання та водовідведення, планові прибутки не були передбачені. Виконання плану по капітальних інвестиціях склало 32,4 %.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 складає 21647,1 тис. грн., в т.ч.:

населення – 14404,6 тис. грн.(за 2015 рік подано 450 заяв до суду на суму 1200,0 тис. грн., з них сплачено 130,0 тис. грн.);

бюджет – 1286,0 тис. грн.;

інші споживачі – 4486,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 складає28895,4 тис. грн., в т. ч. :

електроенергія – 14412,2 тис. грн..;

газ                   – 36,9 тис. грн.;

з бюджетом – 4202,0 тис. грн.

4. Фінансовий план на 2016 рік

       Підприємство двічі, протягом 2015року, подавало до Національної комісії розрахунки тарифів, проте лише на прикінці року постановою від 05.11.15 року № 2720 з 1.01.16 року були встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення шляхом коригування статей «електроенергія» та «заробітна плата».

Планом на 2016 рік передбачені доходи в сумі 128,204млн. грн., на ту ж саму суму плануються і витрати, в т.ч. :

матеріальні витрати 57,2 млн. грн., в т.ч. електроенергія49,0 млн.грн.

витрати на заробітну плату з нарахуваннями42,0 млн.грн.

– інші   – 29,0 млн. грн., в т. ч. амортизація – 8,9 млн. грн.,податки,збори – 11,0 млн.грн.

 

     Фінансовий результат діяльності – «О», тому що встановленими на 2016 рік тарифами прибуток не передбачений.

У 2016 році передбачено виплат на користь держави на суму 36,3 млн. грн., в т.ч. :

ПДВ – 13,9 млн. грн.

Єдиний соціальний внесок – 11,5 млн. грн.

Місцеві податки – 5,2 млн. грн..

Інші державні – 5,7 млн.грн.

 

У 2016 році передбачається збільшення чисельності працюючих на 40 штатних одиниць за робітничими спеціальностями,згідно пропозицій НКРЕКП.

Слід зазначити, що до департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради було подано пропозиції до проекту бюджету на 2016 рік з обґрунтованими розрахунками.

Своєчасно та в повному обсязі здаються звіти до органів Державного казначейства України, місцевого фінансового органу, Державної фіксальної служби та звіти по обов’язковому соціальному страхуванню. Постійно вивчаються та застосовуються нові методи та форми обліку, внесення змін до законодавства України.

Вживаються заходи по недопущенню виникнення заборгованості з заробітної плати та інших обов’язкових платежів, для забезпечення повної зайнятості, реалізації трудових та соціально-економічних прав працівників, передбачених чинним законодавством України, Статутом КП, Колективним договором.

5. Інформація щодо виконаних обсягів робіт у 2015 році

За звітній період аварійно-диспетчерською службою було прийнято 3298 заявок з питань функціонування системи водопостачання та 5214 заявок з питань роботи системи водовідведення. З них 221 заявки стосувалися аварійних ситуацій, які були оперативно усунені.

На виконання основних завдань фахівцями підприємства була проведена наступна робота.

За кошти міського бюджету було виконано:

(система водопостачання)

 1. Проведення капітального ремонту зовнішніх мереж водопостачання на загальну суму– 780 тис. грн.

–          по вул. Черепіна, 74В;

–          по вул. Черепіна, 62;

–          по вул. Д. Коротченка, 35;

–          по вул. Інтернаціоналістів, 35.

 1. Проведення робіт з реконструкції зовнішніх водопровідних мереж від вул. Південної до пров. Громадянський у сумі 1 млн. 192,5 тис. грн.
 2. Проведення робіт з будівництва свердловини на Пришибському водозаборі на загальну суму – 6 млн. 649 тис. грн. (4 млн. 650 тис. грн. – міський бюджет, решта – субвенція з держбюджету)
 3. Реконструкцію системи водопостачання в с. В. Пісчане на суму – 604 тис. грн.
 4. Будівництво інженерних мереж (водопостачання та водовідведення) в c. Ганнівка на суму – 300 тис. грн.
 5. Будівництво водопроводу по вул. Запотоцького – 300 тис. грн.

(система водовідведення)

 1. Будівництво каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній у сумі – 19 млн. 745,6 тис. грн.
 2. Будівництво зовнішніх мереж системи водовідведення по вул. Островського, вул. Соколина, вул. Авіаційна на загальну суму – 679 тис. грн.
 3. Капітальний ремонт каналізаційного самотічного колектору Д = 400 мм по вул. Білопільський шлях на суму – 1 млн. 420 тис. грн.
 4. Підприємством виконані роботи з влаштування фундаменту та монтажу нової воздуходувки.

Крім цього, з міського бюджету були виділені кошти на придбання для КП «Міськводоканал» Сумської міської ради наступної техніки:

–          Стержнево-секційної прочищувальної машини (для мереж каналізації) – 205 тис. грн.

–          Фрези для різки асфальту (для якісного виконання аварійно-відновлювальних робіт на територіях з твердим покриттям) – 61 тис. грн.

–          Деревоподрібнююча машина (для підтримання об’єктів підприємства у належному санітарно-технічному стані) – 115 тис. грн.

З метою попередження травматизму мешканців нашого міста та якісної експлуатації мереж були виділені кошти на придбання люків у сумі – 223 тис. грн.

З метою своєчасної ліквідації надзвичайних ситуацій (пожеж) та надійного забезпечення роботи зовнішньої системи пожежогасіння були виділені кошти з міського бюджету на придбання та монтаж пожежних гідрантів у сумі – 150,4 тис. грн.

Основні види робіт, виконаних підприємством за власні кошти у 2015 році:

–          капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання загальною довжиною 463,4 м.п. на суму 56,3 тис.грн.;

–            установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних   люків на зовнішніх мережах водопостачання в кількості 198 одиниць, придбаних за кошти місцевого бюджету на суму 109,56 тис.грн., коштів підприємства витрачено в сумі 29,684 тис.грн. ;

–            установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних   люків на зовнішніх мережах водовідведення в кількості 233 одиниць, придбаних за кошти місцевого бюджету на суму 114,94 тис.грн., коштів підприємства витрачено в сумі 8,611 тис.грн.;

-поточний ремонт входу в сховище (ремонт покрівлі) на очисних спорудах на суму 3,725 тис.грн.;

-ремонт приміщення кабінету абонентського відділу в адмінбудівлі підприємства на суму 8,048 тис.грн.;

-поточний ремонт вхідної групи АБК бази підприємства на суму 10,537 тис.грн.;

– поточний   ремонт покрівлі РП – 43 Пришибської ВНС на суму 4,548 тис.грн.;

– поточний   ремонт покрівлі РП – 46 Лепехівської ВНС на суму 9,297 тис.грн.;

– поточний ремонт покрівлі КНС-6 на суму 15,242 тис.грн.;

-поточний ремонт покрівлі КНС-9 на суму 19,146 тис.грн.;

-поточний ремонт покрівлі КНС- 2 на суму 11,174 тис.грн. ;

-поточний ремонт покрівлі АБК очисних споруд на суму 27,79 тис.грн.;

-поточний ремонт покрівлі компресорної очисних споруд на суму 4,783 тис.грн.;

-поточний ремонт покрівлі хлораторної очисних споруд на суму 5,729 тис.грн.

Крім цього, КП «Міськводоканал» виконував   аварійно-відновлювальні, профілактичні роботи на мережах та спорудах. Також виконано промивку та дезінфекцію резервуарів чистої води на Токарівському водозаборі – 2 одиниці, на Лепехівському водозаборі – 3 одиниці, на Пришибському водозаборі – 3 одиниці, на Ново-Оболонському водозаборі – 2 одиниці, на Тополянському водозаборі – 3 одиниці, на Лучанському водозаборі – 2 одиниці ( всього 15 одиниць РЧВ).

За 2015 року на виконання профілактично-ремонтних робіт на об’єктах підприємства використано матеріально-товарних цінностей на суму близько 1,9 млн.грн.

Додатково, за кошти підприємства, ведеться робота зі створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Суми.

Згідно договору № 15/14 від 08 квітня 2014 року ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство Енертех» виконує проектування геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Суми, загальна сума витрат складає 1497, 674 тис.грн.

Геоінформаційна система (ГІС) призначена для створення єдиної схеми мереж водопостачання міста з можливістю проведення гідравлічних розрахунків, вирішення прикладних задач, обліку та ведення статистики аварій, витрат матеріалів та профілактичних робіт. Станом на 01.01.2016 виконано 74% від загального об’єму робіт по водопостачанню та 20% – по каналізації.

 1. 6

  .Запланований обсяг робіт на 2016 рік

Для покращення роботи комунального підприємства, для належної експлуатації та обслуговування систем водопостачання та водовідведення у 2016 році потрібно виконати вкрай необхідний перелік робіт:

І. Водопостачання

 1. Будівництво свердловини на Лепехівському водозаборі – 10 млн. грн.
 2. Завершення будівництва свердловини на Пришибському водозаборі – 4 – 5 млн. грн.
 3. Розробка проектно-кошторисної документації – 100 тис. грн. та будівництво водоводу Д = 400 мм від Токарівського до Пришибського водозабору – 20 млн. грн.
 4. Реконструкція водоводу Д = 500 мм від Тополянського водозабору до пр. Курський – 7- 8 млн. грн.
 5. Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція діючого водоводу Д=300 мм від Ново-Оболонського водозабору до Роменської – 1 млн. 200 тис.грн.
 6. Розробка проектної документації на будівництво 2-х свердловин з уширеним контуром на водозаборах міста – 450 тис. грн.
 7. Будівництво 3-х свердловин у с. В. Пісчане.

ІІ. Водовідведення

 1. Завершення робіт з будівництва каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д.Коротченка до камери № 31 по вул. Криничній – 15 млн. грн.
 2. Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Вигонопоселенській та вул. Урицького – 468 тис. грн.
 3. Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д=600 мм по вул. СКД – 1 млн. 499 тис. грн.
 4. Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д=400 мм по вул. Білопільський шлях – 5 млн. грн.
 5. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію міських очисних споруд м. Суми – 3 млн. грн.

ІІІ. Придбання спецтехніки та обладнання

 1. Автокран КС 457298 на базі МАЗ – 1 млн. 913 тис. грн.
 2. Автогідромашина КО-512 – для роботи в зимовий період – 1 млн. 950 тис. грн.
 3. Мулосос ИЛ-980 – 1 млн. 887 тис. 90 грн.
 4. Екскаватор типу JCB – 2 млн. 550 тис. грн.
 5. Бульдозер Т-150 (для кагатування відходів очисних) – 913 тис. грн.
 6. Віброплита BegemotWBS-85 – 15 тис. 75 грн.

Для своєчасного та якісного виконання аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах водопостачання та водовідведення необхідно передбачити створення аварійного запасу матеріалів на складі КП «Міськводоканал», який налічуватиме труби, засувки, муфти, кінцевики тощо на загальну суму – 1 млн. 380 тис. грн.

 

7. Робота з абонентами:

1.Робота зі зверненнями громадян

Робота з розгляду звернень громадян, організації особистого прийому в
КП «Міськводоканал» СМР здійснюється відповідно до вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян».

Протягом 2015 року керівництвом підприємства проводилася відповідна робота, спрямована на забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення у розрізі: проведення особистого прийому громадян у робочий час за місцем роботи за затвердженим графіком, надання кваліфікованого та вчасного розгляду письмових звернень та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, надання відповідей у встановлені чинним законодавством терміни.

У звітному періоді до підприємства надійшло 1543 письмових звернення громадян проти 1877 минулого року, що на 17,7% менше. Актуальними залишаються питання: повірки та поставки на облік приборів обліку води, здійснення перерахунку оплатинаданих послуг, заторів в каналізаційних мережах та відключення водопостачання, заниженого тиску води, покриття люкамивідкритих колодязів,
виконання благоустрою території після земляних робіт, видачі технічних умов на водопостачання, водовідведення та влаштування лічильників.

На звернення громадян, що потребують додаткового вивчення та опрацювання, строки розгляду подовжуються керівниками структурних підрозділів відповідно до термініввизначених чинним законодавством. У цьому випадку заявникам надаються додаткові відповіді. Такі заяви залишаються на контролі до остаточного їх вирішення. На даний час на довгостроковому контролі знаходиться 39 звернень громадян.

Окрім цього, підприємство отримало 483 контрольних звернення, із них: 202 з Сумського обласного контактного центру, 88 з урядової «гарячої лінії», 168 з СМР, 5 з СОДА, 6 з Департаменту інфраструктури міста та 14 депутатських звернень
та запитів. По контрольним зверненням вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення щодо шляхів вирішення питань по суті у строки визначені чинним законодавством.

Також до підприємства звертаються громадяни не лише у письмовій формі, а й за допомогою електронної пошти. Всі види звернень детально розглядаються і вживаються необхідні заходи реагування щодо позитивного вирішення порушених питань.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері, учасники бойових дій АТО та члени їх родин, інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Упродовж 2015 року на особистий прийом до керівництва підприємства
за отриманням роз’яснень та вирішенням проблемних питань по суті звернулося 212 громадян, з них: 2 учасники війни і бойових дій; 5 членів багатодітних сімей, одиноких матерів; 28 інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів. Всі мешканці отримали компетентні відповіді та ґрунтовні роз’яснення щодо порушених питань, а на письмові звернення надано вичерпні відповіді у строки визначені законодавством.

Слід зазначити, що мешканці міста звертаються до директора підприємства та керівників структурних підрозділів постійно, в зручний для них час та поза межами особистого прийому, проте без уваги не залишається жодний мешканець, кожен отримує кваліфіковану допомогу у вирішенні нагальних питань.

Нарешті, з метою вирішення актуальних проблем щодо надання якісних послуг та інформування громадян про діяльність підприємства директором і головним інженером надавались інтерв’ю засобам масової інформації.

Щомісяця, з урахуванням кількості звернень із початку року, проводиться аналіз і узагальнюються питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторні, колективні і які надійшли від органів влади та управління, СОКЦ та УГЛ. Щокварталу інспектор з контролю за виконанням доручень готує і надає відповідні доповідні записки директору підприємства, в яких зазначає про стан роботи та шляхи поліпшення й удосконалення у даному напрямку.

З аналізу стану та обсягів документообігу на підприємстві за 2015 рік на адресу «Міськводоканала» надійшло 6805 листів від юридичних осіб,
49 копій розпорядчих документів з органів влади та місцевого самоврядування, 121 факсограма та 10 запитів на отримання публічної інформації (з них 6 – від юридичних та 4 – від фізичних осіб). На довгостроковому контролі відсутні листи від юридичних осіб. Протягом року керівниками структурних підрозділів підприємства створено 356 наказів та 107 розпоряджень з адміністративно-господарських питань.

Питання виконавської дисципліни та стан роботи зі звернення громадян знаходяться на особистому постійному контролі керівництва підприємства.

Документи Кількість документів
Оригінали Копії розпорядчих документів Факсограмні листи Контрольні зверненняз органів владита управління Звернення громадян Службові записки Накази адміністративно-господарські Розпорядження Усього
Вхідні 6805 49 121 483 1543 9001
Вихідні 14813 14813
Внутріш-нього обігу 630 356 107 1093

2. Інформаційна діяльність

До відома громади м. Суми постійно доводиться офіційна інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності комунального підприємства. Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах прозорості та відкритості і забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення її в друкованих засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Здійснюється інформаційне наповнення офіційного веб-сайту підприємства vodokanal.sumy.ua, ведеться офіційна сторінка у Facebook (Міськводоканал Сумської Міської ради), відслідковуються відгуки та питання про діяльність підприємства на інформаційних сайтах та популярних сумських форумах.

Інформація про діяльність КП «Міськводоканал» СМР постійно присутністя в інформаційному просторі муніципального інформаційного порталу міста Суми (www.meria.sumy.ua).

Налагоджено співробітництво з інформаційними службами інших підприємств міста та з відповідними підрозділами органів місцевої влади щодо обміну інформаційними матеріалами для спільної участі у проекті «Відкрите Місто».

Розпочато освітню роботу з малечею нашого міста відносно дбайливого ставлення до водних ресурсів. Так у рамках Днів сталої енергії КП «Міськводоканал» влаштувало для школярів міста пізнавальну екскурсію на Лепехівський водозабір. П`ятикласників школи № 23 та шестикласників школи № 7 знайомили зі структурою підприємства, напрямками діяльності та найбільше говорили про воду, її властивості, її значення і звичайно, про те, який складний шлях долає питна вода, доки підіймається з артезіанських свердловин та доходить до кранів сумчан.

Неабияку допомогу в координації діяльності надає Асоціація «Укрводоканалекологія», яка організовує для водоканалів обмін досвідом та інформаційним забезпеченням. Налагоджено інформаційний взаємозв’язок з прес-службами водопровідно-каналізаційних підприємств інших областей України.

Слід зазначити, що робота з інформаційного напрямку підприємством проводиться постійно, хоча відчувається негативний вплив недостатнього фінансування. Через це не створено всіх необхідних матеріально-технічних умов для запровадження прогресивних форм і засобів проведення інформаційної діяльності з мешканцями нашого міста. Зокрема, затягнувся процес створення власної сторінки споживача, не впроваджено рекламно-популяризаційну інформацію щодо важливості і необхідності вчасних розрахунків за отримані послуги тощо.

Протягом 2015 року на КП «Міськводоканал» СМР було проведено реконструкцію, розширення та створення нових систем зв’язку для більшої зручності споживачів в моменти передавання показників:

 1. Уведено в дію багатоканальний зв’язок за номерами 700-150, 700-156, 700-157, 700-158. Надалі планується, для зручності абонентів, залишити один багатоканальний номер.
 2. Збільшено кількість каналів автовідповідача. Автовідповідач тепер вмикається автоматично, працює цілодобово з 5-го по 15-е число кожного місяця за вказаними вище номерами.
 3. Створено та введено в дію електронну адресу (sumy_vodomer@ukr.net), на яку можливо передавати показники лічильників через мережу Інтернет.
 4. Створено та введено в дію Інтернет сайт КП «Міськводоканал» СМР (vodokanal.sumy.ua), на якому можливо залишити показники лічильників згідно свого особового рахунку.

4. Претензійно-позовна робота з боржниками

№ п/п Показники аналізу 2015 р. Примітка
1. Претензійно-позовна робота з фізичними особами:
Кількість позовних заяв поданих до суду (шт.) 667
Сума позовних вимог (тис.грн.) 1 682 111, 41
Кількість виконавчих листів поданих до державної виконавчої служби для примусового стягнення (шт.) 583
Сума оплати (грн.) 118 243,49
2. Претензійно-позовна робота з юридичними особами:
2.1. – кількість позовних заяв поданих до суду (шт.) 30

(22 майнового характеру;

8 немайнового характеру)

– сума позовних вимог (тис. грн.) 1 400 670,12
– кількість виконавчих листів поданих до державної виконавчої служби для примусового стягнення (шт.) 9 Інші справи знаходяться на розгляді в суді
– сума задоволених позовних вимог 98 432, 76

Крім того, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради зверталося до правоохоронних органів з відношеннями-повідомленнями про факти крадіжок дорожніх знаків, люків для вчинення відповідних заходів, які знаходяться на розгляді в Управлінні національної поліції у Сумській області.

міжповіркових інтервалів засобів обліку води

З травня місяця 2014 року до повідомлення про сплату послуг водоканал включає інформацію про рік та квартал, коли потрібно споживачу зробити повірку.

6. Узгоджена з Антимонопольним комітетом форма типового договору

зі споживачами багатоквартирних будинків та приватного сектору.

 

7.Здійснено перерахунок плати за послуги

1) З метою зняття соціальної напруги в місті, на виконання рішення від 16.04.2015 № 180 виконавчого комітету Сумської міської ради «Про заходи щодо здійснення перерахунку за послуги з холодного водопостачання», КП «Міськводоканал» СМР здійснило перерахунок плати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення холодної води в повному обсязі споживачам, а саме:

– ТОВ «Сумитеплоенерго» в квітні 2015р. за період з 01 липня 2014р. по 31 січня 2015р.;

– ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» в квітні 2015р. за період з 01 липня 2014р. по 31 березня 2015.

2) Також виконано рішення від 25.06.2015 № 339 виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.02.2015 № 85 «Про заходи щодо впорядкування здійснення нарахувань та перерахунку за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам м. Суми» та здійснено перерахунок плати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка з 01 червня 2014 року була нарахована споживачам за нормами споживання. Виняток становили випадки передбачені пп.1.3 п.1 рішення № 85, а саме «Нарахування плати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за нормативами (нормами) споживання здійснюється у випадках несправності засобів обліку води.»

8. Проблеми в надані послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

 1. Своєчасне оновлення, реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення міста.
 2. Будівництво нитки напірного каналізаційного колектору.
 3. Реконструкція (модернізація) міських очисних споруд.
 4. Будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт існуючих артезіанських свердловин

Серед ключових економічних проблем, які критично позначаються на можливості стабільного та якісного надання послуг, є:

1. Великий обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку із невідповідністю їхньої фактичної вартості тарифам, які затверджувалися та погоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування. Станом 01.01.2016 заборгованість з боку держави складає майже 50 млн. грн.

2. Нарощування кредиторської заборгованості, що створює загрози припинення поставки ресурсів, блокування рахунків, нарахування штрафів та пені, ризики банкрутства підприємств. Найбільший рівень заборгованості спостерігається за спожиті енергоносії: станом на 01.01.2016 заборгованість підприємства за електроенергію складає 14,4 млн. грн.

3. Хронічна збитковість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства внаслідок дії протягом тривалого періоду збиткових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Станом на 01.01.2016 збитки від основних видів діяльності у сумі 30,2 млн.грн. (доходи від реалізації води та відведення стоків «мінус» витрати по водопостачанню, водовідведенню).

4. Несвоєчасніть розрахунків з підприємством за отримані послуги з боку споживачів. Так, станом на 01.01.2016 борг населення складає 14404,6 тис. грн., бюджетних установ – 2756,2 тис.грн. Підприємство активізувало претензійно-позовну роботу з боржниками, проте вимушене сплатити чималий судовий збір.