Звіт про роботу за 2016 рік

1. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради розпочало роботу у 1894 році. Підприємство є комунальним унітарним і засновано на комунальній власності територіальної громади міста Суми. Майно КП «Міськводоканал» Сумської міської ради належить підприємству на підставі господарського віддання. Підприємство володіє і користується закріпленим за ним майном на свій розсуд та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно чинного законодавста.

2. Функції підприємства

Основним завданням КП «Міськводоканал» Сумської міської ради є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення водою, здійснення відведення та очистки стічних вод.

Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел на шести водозаборах міста.

На балансі та обслуговуванні КП «Міськводоканал» Сумської міської ради знаходиться 75 одиниць артезіанських свердловин, з них: 51 – робоча, 5 – незадіяні та наглядові, 19 – потребують ремонту, геофізичного обстеження, тампонажу.

Вода подається з підземних джерел верхньокрейдяного горизонту, сеноман-нижньокрейдяного та юрсько-тріасового комплексів. Водопідготовка відсутня. Підземні і поверхневі води в системі водопостачання не використовуються.

Загальна добова потужність водопроводу складає 88,99 тис.м³/добу.

Фактична подача води в місто складає 51-55 тис.м³/добу.

Для забезпечення водопостачання в місті Суми знаходиться в експлуатації 533,255 км водопровідних мереж діаметром від 50 мм до800 мм (з них зношених – 211,965 км – 40 %),у тому числі:

– внутрішньоплощадкових мереж водозаборів – 27,045 км;

– водоводів – 42,258 км;

– вуличних водопровідних мереж – 363,826 км;

– внутрішньоквартальних мереж та будинкових вводів – 100,126 км;

– водорозбірних колонок – 697 одиниць.

Водовідведення здійснюється каналізаційними мережами загальною довжиною 335,200 км (з них зношених – 171,974 км – 52 %), у тому числі:

– напірних колекторів – 43,041 км;

– вуличних каналізаційних мереж – 138,013 км;

– внутрішньоквартальних каналізаційних мереж – 154,146 км.

Працюють 20 каналізаційних насосних станцій, з них шість перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, а чотирнадцять – у басейни цих станцій.

Очисні споруди проектною потужністю 135 тис.м³/добу забезпечують необхідну очистку стічних вод згідно з вимогами регламенту, санітарно-епідеміологічних органів, екологічної інспекції. Фактично очисні споруди забезпечують очистку стічних вод в об’ємі 65-70 тис.м³ на добу.

3. Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2015 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2015 роком

№ п/п Назва показників Од.

вим.

Факт за 2015 План на   2016 Факт за    2016 Факт 2016 до 2015,%

(гр.6/гр.4)

Факт 2016 до плану,%

(гр.6/гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Підйом води т.м3 18471,4 18450,0 18337,2 99,3 99,4
2. Витрати та втрати води води % 32,4 30,8 32,7 100,9 106,2
3. Подано води в мережу -“- 18304,6 18260,0 18218,8 99,5 99,8
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 12380,4 12640,0 12267,3 99,1 97,1
5. населення -“- 6917,8 8540,0 8376,1 121,1 98,1
6. бюджетні установи -“- 749,5 750,0 718,3 95,8 95,8
7. інші споживачі -“- 4713,1 3350,0 3172,9 67,3 94,7
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 12444,0 12450,0 12475,6 100,3 100,2
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 11776,9 11800,0 11494,9 97,6 97,4
10. населення -“- 9419,3 9450,0 9229,0 98,0 97,7
11. бюджетні установи -“- 781,2 770,0 729,4 93,4 94,7
12. інші споживачі -“- 1576,1 1580,0 1536,5 97,5 97,2
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 41162,0 56905,0 55567,6 135,0 97,6
14. населення -“- 24309,0 38445,0 38386,0 157,9 99,8
15. бюджетні організації -“- 2456,0 3375,0 3071,1 125,0 91,0
16. інші споживачі -“- 14397,0 15085,0 14110,5 98,0 93,5
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ), всього в т.ч. т.грн. 35482,0 52510,0 50553,5 142,5 96,3
18. населення -“- 28313,0 42050,0 41246,6 145,7 98,1
19. бюджетні організації -“- 2367,0 3425,0 2996,0 126,6 87,5
20. інші споживачі -“- 4802,0 7035,0 6310,9 131,4 89,7
21. Інші доходи підприємства -“- 47200,0 18789,0 20926,9 44,3 111,4
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 58346,0 63030,0 64801,0 111,1 102,8
матеріальні витрати 27103,0 31740,0 33415,0 123,3 105,3
витрати на оплату праці -“- 12577,0 13960,0 13577,0 108,0 97,3
внески на соц.заходи -“- 4608,0 3060,0 2914,0 63,2 95,2
амортвідрахування -“- 4278,0 4270,0 4424,0 103,4 103,6
інші витрати -“- 9780,0 10000,0 10471,0 107,1 104,7
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 48512,0 51750,0 52391,0 108,0 101,2
матеріальні витрати -“- 21897,0 24530,0 24707,0 112,8 100,7
витрати на оплату праці -“- 13413,0 14860,0 14483,0 108,0 97,5
внески на соц.заходи -“- 4978,0 3280,0 3143,0 63,1 95,8
амортвідрахування -“- 4604,0 4670,0 4764,0 103,5 102,0
інші витрати -“- 3620,0 4400,0 5294,0 146,2 120,3
Інші витрати підприємства -“- 21435,0 13424,0 11038,0 51,5 82,2
Результат діяльності: прибуток(+), збиток(-) -“- -4449,0 0,0 -1182,0 26,6
24. Середньооблікова чисельність чол. 640,0 700,0 670,0 104,7 95,7

Доходи в цілому по підприємству за 2016 ріксклали 127 млн. 148 тис. грн.,що більше на 37 млн. 203 тис. грн.ніж у минулому році(або на 32,6%) за рахунок:уведення в дію нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з 01.01.2016р. та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з 29.01.2016 р.

Витрати підприємства у2016 роцісклали 128 млн. 231 тис. грн., тобто зменшились на 62,0 тис. грн., або на 9,3 % за рахунок зменшення інших операційних витрат.

Фінансовий результат від усіх видів діяльності за 2016 рік є збитковим.Збиток складає 1 млн. 183 тис. грн, що на 3 млн. 266 тис. грн. менше ніж у минулому році (або на 73,4 %).

Слід зауважити, що від основної діяльності водопостачання та водовідведення підприємство отримало збитки в сумі 16 млн. 197 тис. грн. Лише за рахунок виконання інших видів діяльності підприємство змогло завершити плановий рік з незначним збитковим результатом.

Облікова чисельність працюючих – 670 осіб, що на 30 працівників більше ніж у минулому році.

Розмір середньомісячної заробітної плати на 1-го працюючого складає 3818 грн.Заробітна плата збільшилась на 6,4 % у порівнянні з 2015 роком.

4. Головні події – обсяг, адреси, фінансування

Основні види робіт, виконані підприємством за власні кошти у 2016 році:

1) капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання загальною довжиною 784 м.п. на суму 146,464 тис.грн.;

2) установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водопостачання  в кількості 59 одиниць на суму 60,754 тис.грн. та пожежних гідрантів в кількості 12 одиниць на суму 27,76 тис.грн.;

3) установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водовідведення в кількості 74 одиниць на суму 50,419 тис.грн.;

4) будівництво електрокабельної мережі від ТП «Ставки» до Ново-Оболонської ВНС загальною довжиною 595 м.п. на суму 118,333 тис.грн.;

5) поточний ремонт ділянки сталевого водоводу Д=500 мм на Лучанській ВНС, на суму 248,640 тис.грн. (труба п/е Д=400 мм – 96 п.м., засувка);

6) капітальний ремонт аварійних ділянок каналізаційних колекторів:

Д=400 мм по вул. Білопільський шлях,

Д=600 мм по вул. Сєченова, буд. №№ 8-10,

Д=600 мм по вул. Пушкіна (загальною довжиною 212 м.п. на суму 340,325 тис.грн.);

Суми коштів вказані без ПДВ.

За кошти місцевого бюджету у 2016 році підприємством виконано роботи по об’єктах (на загальну суму – 848,514 тис. грн.):

 1. будівництво глибоководної свердловини на Пришибському водозаборі (в якості субпідрядної організації) – на суму 46,88 тис.грн. ( з ПДВ);
 2. реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектору Д=400-1000 мм по вул. Вигонопоселенській та вул. Урицького на суму 221,058 тис.грн. (виконано заміну 150 п.м.);
 3. реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектору Д=600 мм   по вул. СКД на суму 580,576 тис. грн. (виконано заміну 350 п.м.).

За кошти міського бюджету в 2016 році підрядними організаціями виконано роботи по об’єктах:

Водопостачання

Загальний обсяг робіт – 946,5 п.м., загальна вартість – 1 385,15 тис. грн.

1) капітальний ремонт водопровідних мереж високого тиску в районі житлових будинків № 33, 39, 43, 45, 47 по пр. Курський – на суму 582,934 тис.грн. (виконано заміну зовнішніх мереж Д=110 мм – 213 п.м., Д=160 мм – 239 п.м.,   Д=200 мм -168 п.м. Усього 620 п.м.);

2) капітальний ремонт водопровідної мережі Д=400 мм по вул. Г.Крут, 82В у м. Суми – на суму 264,168 тис.грн. (виконано заміну водомережі п/е трубою Д=400 мм довжиною 76 п.м.);

3) капітальний ремонт водопровідної мережі Д=400 мм по вул. Г.Крут, 50 Б у м. Суми – на суму 148,396 тис.грн. (виконано заміну водомережі п/е трубою Д=250 мм довжиною 70 п.м.);

4) капітальний ремонт водопровідної мережі Д=50 мм по вул. Герцена – на суму 80,232 тис.грн. (виконано заміну водомережі п/е трубою Д=50 мм довжиною 128 п.м., труба Д=25 мм – 13 п.м.);

5) капітальний ремонт ділянки сталевого водогону Д=500 мм на Тополянській ВНС у м.Суми на суму 309,42 тис.грн. (виконано заміну водогону п/е трубою Д=500 мм довжиною 36 п.м., сталева труба Д=400-600 мм – 3,5 п.м.).

водовідведення
:

Загальний обсяг робіт – 660 п.м., загальна вартість – 2 627,863 тис. грн.

1) капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора Д=500 мм по вул. Пушкіна від буд. № 82 до   буд. № 72 у м. Суми – на суму 627,354 тис.грн. (труба «InCor» Д=500 мм – 89 п.м.);

2) капітальний ремонт самотічного каналізаційного колектора Д=400 мм по вул. Прокоф’єва (в районі житлового будинку № 25) – на суму 264,445 тис.грн. (труба п/е Д=315 мм – 87 п.м.);

3) капітальний ремонт самотічного каналізаційного колектора Д=400 мм  по вул. Р.Атаманюка – на суму 215,922 тис.грн. (труба п/е Д=300 мм – 114 п.м.);

4) капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку № 13 по вул. Чеснова – на суму 49,224 тис.грн. (прочищено 105 п.м. каналізаційної мережі, влаштовано 2 колодязя);

5) капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д=400 мм по вул. Білопільський шлях у м. Суми ( К 29 до К 35 та К 36 до К 37) – на суму 1348,683 тис.грн.( просановано 313 п.м. трубою п/е Д=315 мм);

6) капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д=400 мм по вул. Прокоф’єва від КК 10021 до КК 10055 – на суму 171,459 тис.грн. ( просановано 57 п.м. трубою Д 315 мм).

Крім цього КП «Міськводоканал» СМР виконувало аварійно-відновлювальні, профілактичні роботи на мережах та спорудах.

У 2016 році на виконання профілактичних ремонтних робіт на об’єктах підприємства використано матеріально-товарних цінностей на суму близько 4 919,24 тис.грн.

Придбання техніки та обладнання:

За бюджетні кошти у 2016 році придбано основних засобів на суму 14 132 753, 64 грн. (з ПДВ):

для лабораторії:

 1. Аналізатор рідини «Флюарат 02-5М» – 430 908,24 грн.
 2. Атомно-емісійний оптичний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою iCAP 7000 – 3 147 834,00 грн.
 3. Спектрофотометр UV-5100B – 57 803,00 грн.

для автогосподарства:

 1. Екскаватор-навантажувач JCB 4 CBSINEMASTER – 2 548 200,00 грн.
 2. Автомобіль муловсмоктуючий (мулосос) КО-5031В-12 на шасі МАЗ-5340, Євро-5 – 2 580 000,00 грн.
 3. Спеціальний автомобіль (каналопромивочний автомобіль на шасі МАЗ-6312С3-525-010)– 3 680 000,40 грн.

для виробничих підрозділів:

 1. Агрегат насосний АНД 100 – 170 000,00 грн.
 2. Віброплита M V90 – 56 000,00 грн.
 3. Насос GDBSMP 10-132 – 444 900,00 грн.
 4. Два генератора зварювальних GenSetMPM 15/400 (Італія)по289839,00 грн. (загальна вартість – 579 678 грн.)
 5. Насос дизельний самовсмоктуючий JD6-250 (помпа, Італія) – 437 430,00 грн.

5. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи підприємства

Серед основних проблем в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виділено наступні:

–         реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення міста;

–         реконструкція (модернізація) міських очисних споруд;

–         будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих артезіанських свердловин.