Якість води

Джерелом водопостачання міста Суми є артезіанська вода, яка добувається з глибоководних артезіанських свердловин, надійно захищених від поверхневого забруднення. Вода з підземних джерел є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в розподільчий мережі вимірювальною хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради згідно з погодженою Держспоживслужбою міста Суми Робочою програмою.

Контроль безпечності та якості питної води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними показниками.

Щодня проводиться скорочений виробничий контроль перед надходженням у водопровідну мережу (з насосів ІІ підйому водозаборів) та в розподільчий мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам, а також по залізу загальному. Кількість проб питної води, досліджуваної на мікробіологічні та органолептичні показники та залізо загальне становить 365 проб на рік з кожного насосу ІІ підйому кожного водозабору (Лепехівського, Ново-Оболонського, Пришибського, Токарівського, Лучанського та Тополянського).

Один раз на десять днів проводиться скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичних показників, заліза загального, амонію, водневого показнику, сухого залишку, перманганатної окислюваністі, фторидів. Кількість проб питної води, досліджуваної на встановлені показники становить 36 проб на рік з кожного робочого насосу ІІ підйому кожного водозабору.

Один раз на рік у весінній період проводиться повний хімічний аналіз артезіанських свердловин та резервуарів чистої води (РЧВ).

Два рази на рік у осінньо-весняний період проводиться повний хімічний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу – насоси ІІ підйому водозаборів.

Під час знераження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються один раз на годину.

За радіологічним складом вода також абсолютно безпечна, що підтверджують отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти на всі свердловини.

Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює щомісяця обласний лабораторний центр МОЗ України міста Суми.

 

Хімічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Суми, станом на 05.06.2023

Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми) Гігієнічні нормативи
Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

ський

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Запах при 20º С та 60º С, бали 0 0 0 0 0 0 3
Смак і присмак,

бали

0 0 0 0 0 0 3
Кольоровість,

градуси

14,0 14,0 5,3 8,8 10,5 10,5  

35

Каламутність,

НОК

3,43 3,22 0,64 1,50 3,43 2,59 3,5
Загальна жорсткість, ммоль/л 6,68 4,04 2,59 2,64 3,54 3,39  

10

Залізо загальне,

мг/л

0,44  

0,40

 

0,09 0,15 0,47 0,30  

1,0

Марганець, мг/л <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,5
Мідь, мг/л <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 2,0
Амоній, мг/л 0,24 0,32 0,40 0,44 0,32 0,28 2,6
Перманганатна окиснюваність, мг/л 1,28 0,64 0,24 0,40 0,64 0,56 5,0
Хлориди, мг/л 41,55 16,72 16,22 14,70 20,27 17,23 350
Водневий показник, одиниці рН 7,36 7,83 7,76 7,64 7,62 7,87 ≥6,5та≤9,0
Сухий залишок,мг/л 720 500 480 480 490 540 1500
Сульфати, мг/л 119,34 45,23 49,38 57,61 49,38 61,73 500
Загальне мікробне число Т=37º С

(КОУ/см3 )

< 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50  

≤50

Загальні  коліформи
(КОУ/100 см3)
відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.
Ентерококи

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.
Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.

За результатами лабораторних досліджень, якість питної води відповідає гігієнічним нормативам.