Якість води

Джерелом водопостачання міста Суми є артезіанська вода, яка добувається з глибоководних артезіанських свердловин, надійно захищених від поверхневого забруднення. Вода з підземних джерел є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в розподільчий мережі вимірювальною хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради згідно з погодженою Держспоживслужбою міста Суми Робочою програмою.

Контроль безпечності та якості питної води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними показниками.

Щодня проводиться скорочений виробничий контроль перед надходженням у водопровідну мережу (з насосів ІІ підйому водозаборів) та в розподільчий мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам, а також по залізу загальному. Кількість проб питної води, досліджуваної на мікробіологічні та органолептичні показники та залізо загальне становить 365 проб на рік з кожного насосу ІІ підйому кожного водозабору (Лепехівського, Ново-Оболонського, Пришибського, Токарівського, Лучанського та Тополянського).

Один раз на десять днів проводиться скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичних показників, заліза загального, амонію, водневого показнику, сухого залишку, перманганатної окислюваністі, фторидів. Кількість проб питної води, досліджуваної на встановлені показники становить 36 проб на рік з кожного робочого насосу ІІ підйому кожного водозабору.

Один раз на рік у весінній період проводиться повний хімічний аналіз артезіанських свердловин та резервуарів чистої води (РЧВ).

Два рази на рік у осінньо-весняний період проводиться повний хімічний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу – насоси ІІ підйому водозаборів.

Під час знераження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються один раз на годину.

За радіологічним складом вода також абсолютно безпечна, що підтверджують отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти на всі свердловини.

Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює щомісяця обласний лабораторний центр МОЗ України міста Суми.

Хімічні та бактеріологічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Суми, станом на 24.01.2022 р.

Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)
Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

ський

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Запах при 20º С та 60º С бал 0 0 0 0 0 0
Присмак

(бали)

0 0 0 0 0 0
Забарвленість

(градуси)

15,3 15,3 8,5 8,5 11,9 11,9
Каламутність

(НОК)

3,21 3,00 1,29 1,29 2,57 2,36
Загальна жорсткість (ммоль/дм3) 6,82 3,64 2,47 2,93 3,08 2,68
Залізо загальне

(мг/дм3)

0,67 0,68 0,20 0,25 0,39 0,40
Загальне мікробне число Т=37º С

(КОУ/см3 )

< 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50
Загальні  коліформи
(КОУ/100 см3)
відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.
Ентерококи

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.
Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.
Е.соLі

(КОУ/100 см3)

відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут.

Скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу м. Суми  за грудень 2021 р.

Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми)
Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

cький

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Каламутність,

НОК

3,40 3,15 1,71 1,90 2,05 2,23
Залізо загальне,

мг/дм3

0,46 0,33 0,20 0,21 0,24 0,28
рН 7,91 7,75 7,91 8,0 8,03 7,69
Окиснюваність, мгО2/дм3 0,97 0,69 0,24 0,30 0,32 0,47
Аміак, мг/дм3 0,20 0,47 0,62 0,64 0,76 0,53
Сухий залишок, мг/дм3 660 449 477 457 454 437
Загальна жорсткість,

мг/дм3

6,83 3,64 2,60 2,83 2,85 3,25