Якість води

Джерелом водопостачання міста Суми є артезіанська вода, яка добувається з глибоководних артезіанських свердловин, надійно захищених від поверхневого забруднення. Вода з підземних джерел є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в розподільчий мережі вимірювальною хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради згідно з погодженою Держспоживслужбою міста Суми Робочою програмою.

Контроль безпечності та якості питної води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними показниками.

Щодня проводиться скорочений виробничий контроль перед надходженням у водопровідну мережу (з насосів ІІ підйому водозаборів) та в розподільчий мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам, а також по залізу загальному. Кількість проб питної води, досліджуваної на мікробіологічні та органолептичні показники та залізо загальне становить 365 проб на рік з кожного насосу ІІ підйому кожного водозабору (Лепехівського, Ново-Оболонського, Пришибського, Токарівського, Лучанського та Тополянського).

Один раз на десять днів проводиться скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичних показників, заліза загального, амонію, водневого показнику, сухого залишку, перманганатної окислюваністі, фторидів. Кількість проб питної води, досліджуваної на встановлені показники становить 36 проб на рік з кожного робочого насосу ІІ підйому кожного водозабору.

Один раз на рік у весінній період проводиться повний хімічний аналіз артезіанських свердловин та резервуарів чистої води (РЧВ).

Два рази на рік у осінньо-весняний період проводиться повний хімічний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу – насоси ІІ підйому водозаборів.

Під час знераження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються один раз на годину.

За радіологічним складом вода також абсолютно безпечна, що підтверджують отримані в обласній санепідемстанції радіологічні паспорти на всі свердловини.

Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює щомісяця обласний лабораторний центр МОЗ України міста Суми.

Хімічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Суми,

станом на 24.02.2020 р.

Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми) Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

cький

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Каламутність,

НОК

2,76 3,02 1,50 1,0 0,76 1,0 ≤ 2,6 (3,5)1
Залізо загальне,

мг/дм3

0,50 0,69 0,28 0,25 0,17 0,22 ≤ 0,2 (1,0)1
рН 7,72 7,83 7,80 7,87 7,90 7,95 6,5-8,5
Окиснюваність, мгО2/дм3 0,88 0,64 0,40 0,32 0,24 0,48 ≤ 5,0
Аміак, мг/дм3 0,29 0,38 0,20 0,26 0,35 0,23 ≤ 0,5
Сухий залишок, мг/дм3 510 400 440 460 330 450 ≤ 1000

– Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих випадках, пов’язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що зазначено у технологічному регламенті.

Скорочений періодичний контроль перед надходженням у водопровідну мережу м. Суми  за січень 2020 р.

Найменування показників Адреса точки відбору (водозабори м. Суми) Норматив

ДСанПіНу

2.2.4-171-10

Лепехів

ський

Ново-Оболон

ський

Пришиб

cький

Токарів

ський

Лучан

ський

Тополян

ський

Каламутність,

НОК

2,78 2,95 1,31 1,04 0,93 2,19 ≤ 2,6 (3,5)1
Залізо загальне,

мг/дм3

0,50 0,61 0,23 0,20 0,21 0,44 ≤ 0,2 (1,0)1
рН 7,76 7,79 7,92 8,02 8,02 7,89 6,5-8,5
Окиснюваність, мгО2/дм3 0,8 0,89 0,42 0,27 0,30 0,55 ≤ 5,0
Аміак, мг/дм3 0,27 0,24 0,20 0,39 0,37 0,31 ≤ 0,5
Сухий залишок, мг/дм3 536 419 441 456 360 426 ≤ 1000