ЗМІ про нас

Інформаційний портал Сумської міської ради

https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/11590-sumskij-vodokanal-skidi-neochishchenikh-stokiv-ne-zdijsnyue.html

За інформацією КП «Міськводоканал», очисні споруди підприємства забезпечують переважно стабільне та в межах проектно-типових показників очищення стічних вод, ніяких скидів неочищених стоків не здійснюється.

Згідно з результатами досліджень атестованої аналітичної лабораторії очисних споруд скиду очищених та знезаражених стічних вод у річку Псел з початку 2018 року фіксувалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій, обумовлених Дозволом на спеціальне водокористування, за такими показниками, як завислі речовини, азот амонійний, хлориди, сульфати, ортофосфати, ХСК.

Результати спостережень відомчої лабораторії очисних споруд за якістю стічних вод після очищення на очисних спорудах та за якістю скиду зворотних вод і якістю в контрольних створах поверхневого водного об’єкту – приймача скиду річки щомісяця надаються Департаменту екології та охорони природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному виробничому управлінню водного господарства.

Тобто очисні споруди забезпечують переважно стабільне та в межах проектно-типових показників очищення стічних вод, ніяких скидів неочищених стоків здійснено не було. Проте слід зазначити, що очисні споруди давно потребують реконструкції та модернізації через технологічну зношеність об’єктів. На сьогодні вже є розроблена проектна документація з реконструкції міських очисних споруд, стадія ТЕО.

Скид очищених стічних вод із очисних споруд КП «Міськводоканал» у річку Псел здійснюється нижче за течією від міської забудови, але на ділянці річки, що входить у межі міста. Фактичний обсяг скиду стічних вод із очисних споруд міста до Псла становить – 30-35 тис. м3 на добу.

Скид стічних вод у водні об’єкти є одним із видів спеціального водокористування і здійснюється на підставі дозволів, що видаються уповноваженими державними органами. У дозволах на спецводокористування встановлюються обмеження (ГДС, ліміти) на скид забруднюючих речовин із зворотними водами.

Контроль складу стічних вод і якості води річки-водоприймача систематично проводиться атестованою аналітичною лабораторією очисних споруд по всьому належному переліку показників. Разом з лабораторією КП «Міськводоканал» якість води річці Псел у районі міста контролюють лабораторія Державної екологічної інспекції, лабораторія Сумської ГГМП, лабораторія ПАТ «Сумихімпром» (біля своїх випусків стічних вод).

Згідно з гранично допустимими концентраціями на скиді очищених стічних вод в природню водойму завислих речовин комунальним підприємством «Міськводоканал» скидається не більше 15 мг/дм3. Такий регламент роботи міських очисних споруд, більше очистити вони технологічно не можуть. Окрім цього, до річки надходять дощові і талі стічні води, поверхневі стічні води з дощової каналізації міста та підприємств, які спричиняють тимчасове понаднормативне забруднення води, а також до річки надходять стічні води з очисних споруд ПАТ «Сумихімпром», які знаходяться за 2,5 км нижче за течією.

На ділянці у районі випуску міських стічних вод середня ширина річки в маловодну межень становить 70 м, середня глибина – 2 м, за цих умов середня швидкість течії річки становить у середньому 0,03 м/с влітку і 0,043 м/с взимку. На режим рівнів, глибину, швидкість течії та гідравлічні процеси в руслі річки значний впив чинить гребля у селищі Низи. Утримуючи сприятливу глибину (повноводність) річки в ці періоди, гребля сприяє затриманню і накопиченню на підпірній ділянці русла мулів із забрудненнями, що надходять з дощової каналізації. В останні роки ситуація погіршується із-за відсутності повеней, що могли б промити русло річки від накопичених донних мулів.

Значне підвищення температури повітря та води у водних об’єктах зазвичай призводить до процесу термічного забруднення води.

У літній період має місце масове цвітіння нагрітої води, заростання мілководдя та обростання підводних частин гідротехнічних споруд, каналів, труб і тому подібне.

Накопичування в нагрітій воді органічних речовин та їх подальше розкладання, крім посилення мінералізації води, призводить до зменшення кількості кисню. Також, при підвищенні температури води у літній період наявне недостатнє насищення киснем глибинних шарів водойми та утворення аеробних зон (безповітряних), що може привести до масової загибелі придонних організмів.

У зв’язку з утворенням анаеробних зон проходять процеси денітрифікації в результаті чого відбувається розрив окремих пластівців мулу, які лежать на дні, газоподібним азотом, їх дефлокуляція на дрібні ферменти з подальшим випливанням на поверхню води.

Майданчик біологічних очисних споруд КП «Міськводоканал» знаходиться на південній околиці Сум на правому березі річки Псел, скид стічних вод до річки Псел здійснюється біля села Барвінкове. Очисні споруди забезпечують централізоване очищення господарсько-побутових і виробничих стічних вод міста і є комплексом споруд повного біологічного очищення стічних вод на основі аеротенків, без споруд доочищення. Стічні води від окремих промзон і житлових масивів міста районними КНС перекачуються на центральні міські КНС або безпосередньо на очисні споруди.
Станція ОС обласного центру має чотири черги загальною потужністю 135 000 м?/добу, в тому числі:

  • 1 черга – 1968р. – 30 000 м?/добу;
  • 2 черга – 1975р. – 35 000 м?/добу;
  • 3 черга – 1986р. – 35 000 м?/добу;
  • 4 черга – 1991р. – 35 000 м?/добу.