Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за ІІ квартал 2020 року

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
за ІІ 2020 року
(квартал)
Подають Термін подання Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
Cуб’єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні

останнє число місяця, наступного за звітним періодом ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.05.2017 № 717
Респондент:
Найменування суб’єкта господарювання: Комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради
Код ЄДРПОУ: 3352455
Місцезнаходження: 40009, Сумська область, м. Суми, Ковпаківський район, Білопільський шлях, 9
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, №  квартири / офісу)

з/п
Найменування заходу  Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн  Обсяг фінансування з початку року, тис. грн  Кількісні показники виконання заходів
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І I ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 316,44 0,00 0,00
1.1.1 Придбання обладнання для пошуку прихованих витоків 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 316,44 0,00 0,00 Укладено договір на закупівлю
1.1.2
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 283,00 0,00 0,00 566,00 0,00 0,00
1.2.1 Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) 283,00 0,00 0,00 566,00 0,00 0,00 Укладено договір
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
1.3.1
1.3.2
….
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання 2 218,95 650,96 29,34 2 413,08 1 472,97 61,04
1.4.1 Розроблення  проектно-кошторисної документації по об”єкту:”Реконструкція станції Іі-го підйому по заміні  технологічного обладнання на енерго- зберігаюче на Лучанській ВНС в м. Суми” 143,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 Укладено договір
1.4.2 Розроблення проектно-кошторисної документації по об”єкту: “Капітальний ремонт підлоги в діючому резервуарі чистої води  на Пришибському водозаборі  в м. Суми” 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 51,13 0,00 0,00 Укладено договір, роботи виконуються
1.4.3 Розроблення проектно-кошторисної документації по об”єкту:”Реконструкція водоводу Д-500 мм від площадки Клюєво до Тополянського водозабору  в м. Суми “. 265,49 0,00 0,00 265,49 0,00 0,00 Укладено договір, роботи виконуються
1.4.4 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Токарівського водозабору (№ 6 ) 825,82 0,00 0,00 825,82 0,00 0,00 Процедура укладення договору
1.4.5 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 2А ) 162,63 162,63 100,00 162,63 162,63 100,00 Придбано насосний агрегат                             GBC 3.А5.1120 з двигуном та шафою керування
1.4.6 Переоснащення насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях ІІ-го підйому КП “Міськводоканал” СМР
1.4.6.1. Переоснащення насосним агрегатом Лепехівської ВНС 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
1.4.6.2. Переоснащення насосним агрегатом Лучанської ВНС 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
1.4.7 Придбання дизельного зварювального апарату 822,01 0,00 0,00 822,01 822,01 100,00 Придбано дизельний зварювальний апарат
1.4.8. Придбання маслостанції в комплекті з обладнанням 0,00 488,33 #ДЕЛ/0! 0,00 488,33 #ДЕЛ/0! Укладено договір, йде оплата та поставка
1.5 Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій 0,00 83,22 #ДЕЛ/0! 0,00 83,22 #ДЕЛ/0!
1.5.1 Облаштування сучасним сервісом ІР-телефонії з модернізацією кабельної лінії інтернету 0,00 83,22 #ДЕЛ/0! 0,00 83,22 #ДЕЛ/0! Роботи ведуться
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
1.6.1 Придбання автокрану 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
1.6.2 Придбання автовишки 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 116,67 0,00 0,00 116,67 0,00 61,04
1.7.1 Розроблення проектно-кошторисної документації на тампонаж артезіанських свердловин 116,67 0,00 0,00 116,67 0,00 0,00 Укладено договір
1.8 Інші заходи 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
1.8.1
Усього I розділ 2 618,62 734,18 28,04 3 412,19 1 556,19 45,61
1.9 Джерела фінансування заходів 2 618,62 734,18 28,04 3 412,19 1 556,19 45,61
1.9.1 Амортизаційні відрахування 1 633,99 83,22 5,09 2 427,55 83,22 3,43
1.9.1.1 з них на погашення позичкових коштів
1.9.2 Виробничі інвестиції з прибутку
1.9.2.1 з них на погашення позичкових коштів
1.9.3 Бюджетні кошти
1.9.3.1 з них на погашення позичкових коштів
1.9.4 Інші залучені кошти 984,64 650,96 66,11 984,64 1 472,97 149,59
1.9.4.1 з них на погашення позичкових коштів
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 0,00 806,25 #ДЕЛ/0! 0,00 806,25 #ДЕЛ/0!
2.1.1 Переоснащення КНС-3 насосним агрегатом 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Укладено договори на поставку насосних агрегатів
2.1.2 Переоснащення КНС-4  насосним агрегатом 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2.1.3 Переоснащення КНС-13 насосним агрегатом 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2.1.4 Переоснащення КНС-15 насосним агрегатом 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2.1.5. Придбання шаф керування для КНС-1А 0,00 806,25 #ДЕЛ/0! 0,00 806,25 #ДЕЛ/0! Придбано шафи керування – 2 одиниці
2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 375,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.2.1 Впровадження автоматизованої  системи комерційного обліку електроенепргії (АСКОЕ) 375,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 Укладено договір
2.3 Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій 0,00 83,22 #ДЕЛ/0! 0,00 83,22 #ДЕЛ/0!
2.3.1 Облаштування сучасним сервісом ІР-телефонії з модернізацією кабельної лінії інтернету 0,00 83,22 #ДЕЛ/0! 0,00 83,22 #ДЕЛ/0! Роботи ведуться
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення 0,00 362,40 #ДЕЛ/0! 0,00 362,40 #ДЕЛ/0!
2.4.1 Придбання автомобіля АСАМ 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
2.4.2. Придбання автовишки 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
2.4.3. Придбання автомобіля вантажного в модифікації бортова платформа 0,00 155,40 #ДЕЛ/0! 0,00 155,40 #ДЕЛ/0! Договір укладено, йде  процес оплати
2.4.4. Придбання маловантажного автомобіля 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
2.4.5. Придбання вантажопасажирського автомобіля 0,00 207,00 #ДЕЛ/0! 0,00 207,00 #ДЕЛ/0! Придбано автомобіль ЗАЗ – фургон
2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 168,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00
2.5.1 Розроблення проектно-кошторисної документації по об”єкту : “Реконструкція  каналізаційної насосної станції КНС-2 по заміні технологічного обладання на енергозберігаюче в м. Суми” 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Укладено договір
2.5.2 Придбання струмоприймачів кільцевих на первинні та вторинні відстійники 168,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 Укладено договір
2.5.3 Придбання аераційних труб на аеротенки 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
2.5.4 Переоснащення решітками КНС-2 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тривають тендерні процедури
2.5.5. Переоснащення КНС-1А решіткою з нержавіючої сталі 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тендер проведено, укладається договір
2.5.6 Переоснащення КНС-2 решіткою з нержавіючої сталі 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Тендер проведено, укладається договір
2.6 Інші заходи 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2.6.1
Усього по розділу II 543,00 1 251,87 230,55 918,00 1 251,87 136,37
2.7 Джерела фінансування заходів 543,00 1 251,87 230,55 918,00 0,00 0,00
2.7.1 Амортизаційні відрахування 543,00 83,22 15,33 918,00 83,22 9,07
2.7.1.1 з них на погашення позичкових коштів
2.7.2 Виробничі інвестиції з прибутку
2.7.2.1 з них на погашення позичкових коштів
2.7.3 Бюджетні кошти
2.7.3.1 з них на погашення позичкових коштів
2.7.4 Інші залучені кошти 0,00 1 168,65 #ДЕЛ/0! 0,00 1 168,65 #ДЕЛ/0!
2.7.4.1 з них на погашення позичкових коштів
Усього  за інвестиційною програмою 3 161,62 1 986,05 62,82 4 330,19 2 808,06 64,85
Додатково
№ з/п Рух  коштів на спецрахунку ліцензіата  звітний квартал з початку року
1 Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис.грн., з ПДВ 2 030,00 4 290,00
2 Використано коштів *, тис.грн., з ПДВ 2 383,20 3 369,70
Й.В. Тисівський
(підпис керівника (власника)) М.П. (ініціали, прізвище)
 (за наявності) С.Г. Гладкий
(підпис головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)
Ю.І. Ульянченко
(підпис виконавця) (ініціали, прізвище)
телефон: 0542-700-182   факс: 0542-700-181 електронна пошта: Svpto@i.ua